Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Uddannelse

Arabiskstuderende masseudvandrer til Mellemøsten uden hjælp

SPROGFAG - Hvis man læser Arabisk på KU, er et udvekslingsophold lig med selvstudier. Studiet har nemlig ingen samarbejdsaftaler med universiteter i Mellemøsten.

Da arabiskstuderende Michel Malmberg skulle på udveksling i Cairo, var der ikke meget hjælp at hente på KU.

Turen til Egypten måtte han nemlig selv arrangere og betale, og han er ikke den eneste. Udvekslingsophold er meget populære på studiet. Studielektor på Arabisk June Dahy anslår, at ud af femten tredjeårsstuderende var syv på udveksling i efterårssemesteret 2011.

Eksaminer i Danmark

Da KU ikke har samarbejdsaftaler med mellemøstlige universiteter, hænder det ofte, at de studerende læser på et sproginstitut i stedet. Da disse ikke er universiteter, er det stadig nødvendigt at aflægge eksaminer på KU i Danmark. De studerende tager pensumlisten med på deres sprogrejse og læser selv op til eksamen.

Viceinstitutleder på Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier (ToRS) Denise Gimpel anerkender, at ordningen ikke er hensigtsmæssig.

»Vi er ved at planlægge udvekslingsophold som en del af studieordningen, inspireret af Kinastudier, der har fast udveksling på tredje semester,« siger hun.

»Vi har for travlt«

Når KU ikke har de relevante samarbejdsaftaler, skyldes det ifølge studielektor June Dahy, at der ikke har været tid til at indgå nogen. Instituttet har ikke haft ressourcer til, at en studielektor kunne tage undervisningsfri til at lave tidskrævende aftaler med universiteter rundt omkring i Mellemøsten.

Uniavisen spørger, om der ikke netop er god tid, når halvdelen af de studerende er bortrejst i semesterperioden.

Ikke ifølge ledelsen på Arabisk.

»Hvis der er et hold, der er ude, så har vi flere timer til et andet,« siger viceinstitutleder Denise Gimpel.

uni-avis@adm.ku.dk

Seneste