Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Arbejdspladserne skal ind i auditorierne

I Frit Forum mener vi, at KU bør tage ved lære af CBS og styrke samarbejdet mellem studerende og erhvervsliv for at lette overgangen til arbejdsmarkedet, ikke mindst for humaniorastuderende.

Mange nyuddannede oplever, at selv om de står med et flot eksamensbevis i hånden, kan det være svært at lande det første job. Særligt for humaniorastuderende kan det være vanskeligt at forklare virksomhederne, hvilke kompetencer og hvilken faglighed, de kan bidrage med. Det er en skam.

Samtidig er studierne i dag i høj grad tilrettelagt efter en karriere inden for forskning. Men 98 procent af os studenterende ønsker ikke at blive forskere. Der er dermed god grund til, at vores uddannelser i højere grad tilpasses det arbejdsmarked, som venter os efter endt uddannelse.

I Frit Forum mener vi derfor, at KU med fordel kan tage ved lære af skoler som CBS, hvor de studerende samarbejder med erhvervslivet. Når man som studerende mødes med konkrete cases og problemstillinger fra erhvervslivet, både i undervisning, bachelor- og specialeopgave, får man en bedre forståelse for, hvad virksomhederne efterspørger, og man får anvendt sine teorier på rigtige cases.

Eksamen skal også erhvervsrettes

Desuden mener vi, at eksaminer i højere grad skal teste de kvalifikationer, som vi efterfølgende skal bruge på arbejdsmarkedet. Teori er en vigtig basis, og det skal fortsat prioriteres. Men teori skal gå mere hånd i hånd med praksis, så vi undgår mismatch og arbejdsløshed.

Et tættere samarbejde er win-win. Erhvervslivet kan bruge vores kompetencer og idéer, som vi spiller ind med via opgaver og cases. Og vi studerende får virkelighedsnær undervisning, så vi er langt bedre rustet til arbejdsmarkedet. Jeg ved selv fra mit studiejob, hvor stor en glæde det giver at kunne anvende mit studie i praksis.

Så hvorfor ikke få arbejdspladserne ind i auditorierne allerede på bacheloruddannelserne? Ikke som en kommercialisering af vores uddannelser, men som en udvikling af måden vi tænker uddannelse på. Vi skal ikke sælge vores sjæl til markedskræfterne, for de studerende skal fortsat være i centrum.

Når 42 procent af de nyuddannede kandidater i Danmarks Studieundersøgelse fra i år svarer, at overgangen fra studielivet til arbejdsmarkedet er svært, er det for mig at se indlysende, at vi skal tage fat her. I Frit Forum vil vi arbejde for, at de studerende får de kompetencer, de skal bruge på fremtidens arbejdsmarked. Og vi vil sikre, at de studerende kan bruge det, de lærer, i praksis. Ellers spilder vi vores tid som mennesker på teori og bøger.

I stedet skal vi udvikle os på en måde, der gør at overgangen til resten af livet, bliver meget nemmere. Den virkelige verden findes derude – lad os invitere den indenfor!

Seneste