Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Arkitektureliten rører på sig

Både Akademirådet og den danske ICOMOS-komité overvejer at protestere mod beslutningen om at lukke Fiolbiblioteket

Det er de tunge drenge blandt landets arkitektur-eksperter der nu skal diskutere Københavns Universitets planer om at nedlægge det historisk vigtige bibliotek i Fiolstræde. Både Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster, der rådgiver staten i kunstneriske spørgsmål, og ICOMOS´s danske komite, der har til formål at beskytte verdens kulturarvssteder under UNESCO, har besluttet at sætte sagen på dagsordnen på deres førstkommende møder med henblik på at diskutere om de vil protestere over lukningen. Det var Gregers Algreen-Ussing, arkitektprofessor med speciale i Bygningskultur og restaurering ved Kunstakademiets Arkitektskole, der i sidste nummer af Universitetsavisen argumenterede for at KU som statsinstitution er særligt forpligtet til at bevare Fiolbiblioteket da det har en enestående arkitektur og er den første bygning herhjemme der udelukkende blev opført med henblik på opbevaring af bøger.
Arkitekt Kristine Jensen, formand for Akademirådet, bekræfter at sagen skal diskuteres den 10. oktober, og først derefter vil hun sige hvad hun mener om at KU planlægger at bruge bygningen til studiepladser og administration. »Vi kan beslutte at gå direkte til staten med vores kritik, og nogen gange har det en effekt, og andre gange ikke,« siger hun.

Satser på argumenter
Sven Felding, rektor for Kunstakademiets Arkitektskole, har taget initiativ til at få sagen debatteret på mødet i ICOMOS den 27. september for at afgøre om man eventuelt bør protestere. Han understreger at han udelukkende udtaler sig som privatperson og ikke i egenskab af rektor. »Jeg har sagt til KU´s rektor og direktør at jeg som arkitekturinteressant finder at det er en rigtig dårlig ide at nedlægge biblioteket og lade det overgå til administrationsformål. Fra ICOMOS kan vi ikke gøre andet end at argumentere for at det som en del af vores arkitektoniske kulturarv er en forkert måde at bruge bygningen på,« siger han. Lektor Carl Gustav Johannsen, der forsker i bibliotekernes udvikling og fremtid på Danmarks Biblioteksskole, mener godt at det kan lade sig gøre at bevare et gammelt bibliotek som i Fiolstræde i en moderne tid. »Biblioteket skal selvfølgelig udvikle sig i retning af det virtuelle, men vores undersøgelser viser at der er stor interesse blandt brugerne for at bevare biblioteker som et fysisk sted hvor de kan sidde og læse og hente deres materialer,« siger han. Carl Gustav Johannsen tilføjer at undersøgelser viser at den klassiske læsesal i forskningsbibliotekerne ser ud til at have fået en renæssance blandt nutidens danske studerende.

Seneste