Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Arne Astrup: Det er ikke Sanders skyld

ANSVAR – Leder for Institut for Human Ernæring på Life, Arne Astrup, forsvarer videnskabsministerens politik, selv om Astrups fakultet rammes hårdt af nedskæringerne på KU

Videnskabsminister Helge Sander (V) er skydeskive for en massiv kritik fra Københavns Universitet (KU) i kølvandet på de varslede fyringer på universitetet. Rektor Ralf Hemmingsen anklager ministeren for at begrænse universiteternes økonomiske råderum, og de studerende går med planer om protestaktioner. Fra venstre side af Folketinget er der krav til Sander om en forklaring.

Men i et indlæg i Kristeligt Dagblad tirsdag argumenterer en af KU’s højst profilerede akademikere, Arne Astrup, for, at den udbredte kritik af Helge Sander er urimelig.

Astrup roser den »omfattende modernisering i ledelse og organisering« på universiteterne i de senere år, og skriver videre, at landets universiteter under Sander er blevet »konkurrencedygtige over for de bedste universiteter i verden.«

Astrup mener ligeledes, at uddannelserne på universiteterne er blevet forbedret i Helge Sanders tid.

Pengene tjenes ved taxameteret

Sådan cirka den stikmodsatte vurdering finder man hos Studenterrådet (SR) på KU. Næstformand i SR, Bjarke Rubow, kalder de forventede snarlige fyringer på Københavns Universitet (KU) »et resultat af politiske beslutninger.«

Læs: Studerende: »Hvis universitetet var en bank, ville I redde den!«

KU’s budget for 2010 varsler et underskud på 70 millioner kroner. Det dystre regnskab er resultatet af en omfordeling af de midler, universitetet får del i. Andelen af de såkaldt frie basismidler, som universitetet selv kan råde over, er væsentligt mindre end forventet, skriver rektor Ralf Hemmingsen i et orienteringsbrev til ledelsen.

Ralf Hemmingsen vurderer, at op til 130 stillinger skal skæres væk. Men fyringerne bliver ikke ligeligt fordelt på KU’s fakulteter. Én af de budgetposter som er stigende, er nemlig taxameter-tilskuddene, og derfor rammes fakulteterne meget forskelligt.

Taxameterindtægterne på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet (Samf) og Det Humanistiske Fakultet (Hum) er øget, skriver ledelsen, så disse fakulteter går umiddelbart fri af nedskæringerne.

Læs: Humanisterne undgår fyringer.

De ’våde’ fag rammes

Derimod bliver forventeligt især Det Naturvidenskabelige Fakultet (Nat) og Det Biovidenskabelige Fakultet (Life) hårdt ramt af budgetunderskuddet. Fakulteterne har meget høje faste udgifter i forhold til hvor mange bachelorer henholdsvis kandidater, der uddannes til normeret tid.

Universitetsavisen har forgæves forsøgt at få et nærmere overslag fra Life om, hvad man forventer at nedskæringerne på KU’s budget vil medføre af forandringer på fakultetet.

Sander har skabt bedre universiteter

Arne Astrup er institutleder, og han kan dermed risikere selv at skulle holde for i en kommende nedskæringsperiode. Men Arne Astrup følger ikke den regeringskritiske linje, KU har anlagt.

»Der er en tendens til, at når der er dårlig økonomi og besparelser, så bliver det skudt videre til ministeren. I mit debatindlæg kiggede jeg tilbage på de sidste otte års historie, og jeg synes, at Helge Sander har gjort meget for universiteterne« siger Astrup til Universitetsavisen.

I debatindlægget i Kristeligt Dagblad skriver Astrup videre, at besparelser og nedskæringer, der er »resultat af dårlig ledelse og økonomistyring på institutter og fakulteter«, ofte søges »bortforklaret med manglende bevillinger fra ministeriet.«

Flere frie forskningsmidler styrker de stærkeste

Han understreger overfor Universitetsavisen, at debatindlægget ikke er møntet på den aktuelle budgetsituation, men at underskuddet på Life, så vidt han er informeret, »bygger på manglende indfrielse af forventninger til øgning af basismidler, i kombination med en KU-beslutning om, at der ikke må trækkes på universitetets opsparing.«

Efter Astrups mening kunne man »godt ønske sig flere basisbevillinger til forskning«, men han mener samtidig, at den øgede mængde frie forskningsmidler (som skal søges, red) har styrket de stærkeste forskningsmiljøer.

»Det er vi nogle der har nydt godt af«, slutter Astrup.

uni-avis@adm.ku.dk

Seneste