Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Videnskab

Arne Astrup får opbakning i krig med Klarlunds forsvarer

UREDELIGHED - Professor Arne Astrup er i heftig debat med advokaten Jens Ravnkilde om forskeres ansvar for deres artikler, aktualiseret ved sagen om professor Bente Klarlund, som blev kendt uredelig af UVVU for ikke at bremse Milena Penkowas svindel. Nu får Astrup støtte til sin fortolkning af reglerne fra den organisation, der har udformet dem.

Når en gruppe forskere leverer bidrag til en artikel, har de da hver især ansvar for hele artiklens indhold, eller skal de kun stå til regnskab for fejl og fusk i deres egen forskning?

Professor og institutleder på KU Arne Astrup mener, at ansvaret omfatter hele artiklens indhold – også selv om det kan være vanskeligt for seniorforfatteren at være nede i alle videnskabelige detaljer, hvis forskere fx publicerer sammen i tværfaglige grupper, og arbejdet foregår i forskellige laboratorier. Andre forskere tolker reglerne mere lempeligt.

Det principielle spørgsmål om forfatteransvar deler vandene i synet på professor Bente Klarlund Pedersens sag. Hun blev kendt uredelig af Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed, UVVU, for (blandt andet) at have brugt forfalsket billedmateriale fremstillet af hjerneforskeren Milena Penkowa i en artikel, selv om Klarlund efter alt at dømme ikke vidste noget om Penkowas snyderi.

Ravnkilde: Astrup kan ikke læse reglerne

Ifølge den strikse fortolkning af reglerne har Klarlund udvist grov uagtsomhed ved at lade Penkowas fusk passere og dermed opført sig uredeligt efter UVVUs vurdering.

LÆS OGSÅ: Klarlund: Sandheden er taberen

Når Arne Astrup udtaler sig om forfatteransvar, støtter han sig til Vancouver-retningslinjerne for forskningspublicering, der er udformet af The International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE), den almindeligt anerkendte overdommer i spørgsmål om sundhedsfaglige publikationer.

Men ifølge den pensionerede advokat Jens Ravnkilde har hverken Astrup eller UVVU forstået ICMJE’s regler, hvis autoritet han ikke bestrider.

»I civiliserede lande er ingen ansvarlig for andres handlinger,« argumenterer Ravnkilde i Weekendavisen. Advokaten har i de seneste måneder fungeret som uofficiel forsvarer for Bente Klarlund over for UVVU (som for nylig genoptog hendes sag).

»Det, som Vancouverprotokollen nu kræver, er, at alle forfattere påtager sig at medvirke til at undersøge og opklare enhver mistanke om uredelighed,« skriver Ravnkilde med adresse til Arne Astrup. Han tilføjer, at »Klarlund er den første forsker i verden, der er dømt uredelig under henvisning til, at hun var ledende forfatter på en artikel, der indeholdt snyd begået af en anden end hende selv.«

I sit svar, ligeledes i Weekendavisen, fastholder Astrup sit synspunkt:

»Jeg kan ikke anbefale forskere at sætte lid til, at Ravnkildes juridiske finurligheder i en krisesituation kan befri dem for medansvar, især hvis de optræder som seniorforfattere.«

Vancouver: Astrup har ret

Men i forlængelse af avis-debatten er Astrup gået til kilden. Han har slet og ret forelagt sagen for ICMJE.

Astrup skriver til ICMJE, at nogle forskere (samt Ravnkilde) opfatter reglerne sådan, at medforfattere kun har pligt til at stå til rådighed for at undersøge og svare på spørgsmål, der bliver rejst efter indlevering af artikelmanuskriptet og/eller efter artiklen er udgivet, og Astrup redegør også for sin egen tolkning:

»I think the correct interpretation is that all co-authors have a responsibility for the validity and credibility of all parts of the submitted work.«

Astrup citerer i sin henvendelse Vancouverprotokollens uddybende bemærkninger om, at forskere ved at påtage sig et medforfatterskab samtidig indestår for, at »ethvert problem relateret til artiklen per definition er vedkommendes eget problem.« (Engelsk: Any problem related to that paper is, by definition, his or her problem.)

ICMJE er enige med Astrup. Det korte svar fra komitéens sekretær, Darren Taichman, MD og ph.d. til Arne Astrup lyder:

»Yes, your interpretation is correct. All authors are expected to be responsible for all aspects of the paper not just initial submission and not just if questions arise.«

Selve Bente Klarlunds sag vil Arne Astrup ikke forholde sig til eller kommentere, siger han til Uniavisen.

Sagens videre udvikling

ICMJE har efterfølgende beklaget, at Arne Astrup er blevet fejlinformeret: forfatteransvaret skal IKKE fortolkes som Darren Taichman havde skrevet til Astrup. Læs mere om sagens udvikling her.

chz@adm.ku.dk

Seneste