Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Arne Astrup om erfaringer fra Idræt og Ernæring

FUSIONSERFARINGER I - Skellene mellem de forskellige faglige grupperinger er kulturelt mere og mere udviskede. Vi kommer i dag alle fra det sammenlagte Institut for Idræt og Ernæring, og det er dét institut, vi er stolte af, skriver institutleder Arne Astrup om fusionen af Institut for Human Ernæring (LIFE) med Institut for Idræt (NAT) for få år siden.

Da ledelsen på LIFE og NAT besluttede at fusionere Institut for Human Ernæring, LIFE, med Institut for Idræt, NAT, var det svært at spore nogen begejstring på de to institutter.

Faktisk var der vrede og oprørsstemning, idet store medarbejdergrupper på begge institutter havde argumenteret kraftigt imod fusionen. Det samarbejde der burde finde sted mellem ernæring og idræt eksisterede allerede, og var der behov for stærkere samarbejde, behøvede man ikke en fusion til at styrke det.

Man frygtede ligeledes, at fusionen ville ødelægge identiteten af to stærkt profilerede institutioner med hver sin stolte historik. Der var ligeledes en relevant bekymring for, at en tidskrævende fusion ville svække forskningsproduktiviteten, og måske svække mulighederne for ekstern finansiering.

Reaktionerne var absolut naturlige og forventelige, ligesom det nu er klart, at de gamle identiteter bliver afløst af nye.

Men spørgsmålet er, hvordan det nye Institut for Idræt og Ernæring ser på sagen to år efter fusionen?

Vi har i september 2014 afsluttet en fælles forskerdag for hele instituttet, hvor medarbejdere stod for hele arrangementet i Valby Kulturhus. Vi kan nu konstatere, at strategien, som det nye institut har iværksat, allerede har virket: Forskerne har formået at øge den eksterne finansiering ganske betydeligt og at øge den videnskabelige produktivitet målt på antal originale publicerede videnskabelige artikler i peer-reviewede tidsskrifter.

Da jeg gik rundt ved de forskellige stande og snakkede med medarbejdere, var det helt tydeligt, at skellene mellem ‘Idræts-‘ og ‘Ernærings’-grupperingerne kulturelt er mere og mere udviskede: Vi kommer alle fra Idræt og Ernæring, og det er dét institut, vi er stolte af, og det er på tværs af det instituts rammer, vi på dagen søger forskningssynergier.

Tværfagligheden er en styrke, der skal udnyttes, og øget kendskab og samarbejde på tværs er en del af den nye styrke.

Processen har naturligvis ikke altid været lige nem. Men i institutledelsen forsøgte vi at sætte kursen og lempe processen mest muligt ved at bakke helhjertet op om fusionen fra begyndelsen, og sikre en ligelig repræsentation i ledelsen af de gamle institutter. Det har været vigtigt for os at praktisere åben ledelse med transparens i ledelsesprocessen, og i alle beslutninger at fjerne enhver tvivl om forfordeling og mistanke om at gamle fagtilhørsforhold kunne influere på fordelingspolitik.

Mange gamle traditioner har måttet afskaffes, og i fællesskab er vi allerede i gang med løbende at definere nye. Det har i den sammenhæng været en fordel, at hele fakultetet er resultatet af en fusion, og at SCIENCE også skulle have nye regler, processer og kulturer – alt udviklet i et tæt samspil mellem fakultetsledelse og institutter.

Vi er ikke helt på plads endnu. Fremtiden byder både på udfordringer og potentialer. Nogle er særlige NEXS-problematikker (såsom gener i forbindelse med ombygning og nybygning), og andre som stress og ubalancer mellem arbejds- og fritidsliv er mere generelle for universiteter som arbejdsplads, men derfor skal vi alligevel blive bedre end resten af KU.

Potentialet ligger i den fortsatte styrkelse af samarbejdet mellem de forskellige sektioner og konsolideringen af den interne kultur. Dette vil give mulighed for endnu bedre finansiering og dermed bedre forskning og et stærkere samlet NEXS.

Vi arbejder fortsat med at få en mere optimal organisering af instituttets serviceapparat for sektionerne, øget NEXS-finansieret fast bemanding til sektioner for blandt andet at fastholde talenter, bedre styr på udlejning af haller og faciliteter, så der er endnu uløste problemer. Men vi er nået langt, og alle medarbejdere skal have en stor tak for loyalt at bakke op om ledelsens beslutninger.

Det har allerede givet store resultater, som ikke mindst kan ses i økonomien.

Jo, fusionen der førte til Institut for Idræt og Ernæring var den rigtige beslutning, og jeg tror, at alle på instituttet i dag kan se fordelene. Og spørger man borgere på gaden om ernæring, fysisk aktivitet og idræt ikke hører sammen, så vil de fleste nok undre sig over spørgsmålet – for selvfølgelig gør de det.

uni-avis@adm.ku.dk

Seneste