Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Videnskab

Arun Micheelsen: Tankskibet OPUS vuggede lidt

REAKTION - KU frikendte i slutningen af september OPUS-centrets styregruppe for at lægge pres på den kritiske forskerstuderende Arun Micheelsen. Selv siger Arun Micheelsen, at han ikke har haft noget ønske om at angribe centrets forskere, men at hans refleksioner om OPUS-projektet fortsat er relevante.

Det var ikke mig, der ønskede, at OPUS skulle undersøges af Københavns Universitet, siger postdoc Arun Micheelsen, da Uniavisen kontakter ham for at høre, hvad han mener om KU’s ledelses rapport, der konkluderer, at styregruppen i OPUS har opført sig sagligt og korrekt og ikke lagt pres på ham for at nedtone kritiske forskningsresultater om Ny Nordisk Mad.

LÆS OGSÅ: KU: Arne Astrups styregruppe har opført sig korrekt.

»Jeg bad ikke om undersøgelsen. Mit ærinde i afhandlingen er at reflektere i et samfundsvidenskabeligt perspektiv over, hvad det er for en forskning, vi laver i et center som OPUS,« siger Arun Micheelsen. 


Og hvad det angår, mener Arun Micheelsen, at OPUS fra begyndelsen har været skævt skruet sammen, fordi centret har en mission om at fremme en sundhedspolitisk og gastronomisk dagsorden. »KU har behov for at blive bedre til at håndtere den type tværvidenskabelig forskning, som OPUS er eksempel på,« siger Arun Micheelsen. OPUS rettede sig efter kritik

Arun Micheelsen konstaterer, at omtalen af hans oplevelse med OPUS-centret har fået nogle konsekvenser. »Det her store tankskib til 100 millioner kroner har altså vugget lidt. Man har jo ændret publiceringsreglerne og skærpet rollefordelingen i styregruppen,« siger han. Arun Micheelsen siger, at den tværvidenskabelige forskning, som centret er sat i verden for at udføre, er uhyre vigtig, men at styregruppens input til hans projekt burde være kommet langt tidligere i processen, da han designede undersøgelsen, i stedet for til slut – som en godkendelse af resultaterne. 


Godkende betyder ikke vejlede

Desuden undrer Arun Micheelsen sig fortsat over, at OPUS-styregruppens vedtægter sagde, at den skulle godkende forskningen på centret. I rapporten fra KU konkluderer rektor, at styregruppen
har holdt sig inden for rammerne ved at give vejledning til Arun Micheelsen, og ikke diktere, hvad han måtte eller ikke måtte. Men Arun Micheelsen har opfattet relationen til styregruppen anderledes.

»Jeg har på intet tidspunkt opfattet det som ‘vejledende’,« siger han. »Jeg har taget det for pålydende, at styregruppen skulle godkende. Jeg havde to meget dygtige vejledere, og der stod ikke nogen steder i min ph.d.-kontrakt, at jeg havde brug for yderligere vejledning i styregruppen i OPUS,« siger han.

Vedtægterne for OPUS-styregruppen er nu rettet til, så det er tydeliggjort, at den enkelte forsker har frihed til at publicere sine egne resultater.


Ønskede ikke at angribe Astrup eller Meyer

Den kritiske offentlige opmærksomhed fra videnskab.dk og Politiken var ikke behagelig for medarbejderne på OPUS-centret, og både centrets leder professor Arne Astrup og styregruppemedlem lektor og iværksætter m.m. Claus Meyer skød igen på Arun Micheelsen.

Meyer kaldte i Politiken Arun Micheelsens forskning for ’ren spekulation’, og ’studentikost og uden kontakt til virkeligheden’. Astrup skrev på Facebook, at styregruppen blot havde ’peget fingre af dårlig forskning’, hvilket blev citeret på videnskab.dk.

Arun Micheelsen siger, at han ikke har haft, eller har, noget ønske om at angribe Arne Astrup eller Claus Meyer, og at han er overrasket over, hvordan diskussionen har udspillet sig i pressen.

»Det viser, at der er stærke interesser på spil,« siger Arun Micheelsen.

Arun Micheelsens vejleder professor Lotte Holm, som selv sidder i OPUS’ styregruppe, har ikke ønsket at kommentere KU’s undersøgelse af OPUS.

chz@adm.ku.dk

Seneste