Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Kultur

Auken overgår de borgerlige i borgerlighed

BANDBULLE - De borgerlige partier har reduceret universiteternes raison d'être til en forsimplet og dybt skadelig fakturalogik, og systemet nægter at forholde sig åbent til kritik. Løsning: Mere borgerlighed, mener Sune Auken

Du har skrevet en bog, der er ét langt angreb på Helge Sanders politik, og så udkommer den dagen efter, at din prügelknabe og yndlings-hadefigur forlader sin post. Hvordan er det?

»Jeg har aldrig hadet Helge Sander,« siger Sune Auken. »Det er et stort tab for satiren, at han nu er borte, og jeg hader det, der er sket med universiteterne i Sanders tid. Men manden selv har aldrig kaldt på de følelser hos mig.«

Sune Auken understreger, at bogens budskab stadig gælder, Helge Sander eller ej. Det bliver udfoldet i en lille, behageligt kortfattet, tekst med titlen ‘Hjernedød – Til forsvar for det borgerlige universitet’. Titlen er træffende.

Bogen har runde hjørner – det er til gengæld misvisende.

Helge svarede aldrig

‘Sanders syge’ hærger i universitetsverdenen, mener Sune Auken. Ikke mindst i de ledende skikkelsers manglende vilje eller evne til at tage del i en nøgtern debat.

»Jeg mindes ikke, at have oplevet, at Helge Sander nogensinde svarede på et spørgsmål,« siger Sune Auken. »Det var som om, der ikke skete nogen overførsel af information fra spørgsmål til svar. Det handlede altid om at gennemtrumfe en eller anden medbragt dagsorden.«

Denne, ‘spinnitis’, eller modvilje mod reel debat er sivet nedad i systemet og plager også den lokale ledelse ved Københavns Universitet, mener Auken. Senest er det kommet til udtryk i rektor Ralf Hemmingsen og vicedirektør for kommunikation Jasper Steen Winkels respons til kritikken af januar måneds fyringer på Det Naturvidenskabelige Fakultet.

Fortabte chefer

I en kronik i Berlingske Tidende (24. januar 2010, red.) retter du et voldsomt slag mod ledelsen på Københavns Universitet. De er ikke ledere, skriver du, de er bare bosser, som man skal adlyde. Kan KU slet ikke reddes eller hvad?

»Cheferne kan ikke,« siger Auken. »Hvis man ikke kan finde på andet end at reagere på en 1 procents-nedskæring ved at bombe centrale fag til ruiner, så kan man ikke reddes.«

»Først begår man disse fejl,« siger Sune Auken. »Og derefter reagerer man nedladende og småfornærmet, når der kommer kritik. Og det tredje, der sker, er, at man plastrer hele København til med reklamer. Hver gang jeg ser de reklamer, tænker jeg: Det er ikke en reklame, der hænger der, det er en af mine kollegaer fra Biologi.«

Men Biologi er jo i høj grad presset, fordi der ikke er så mange studerende, der søger ind på det fag. Reklamerne skal tiltrække studerende, der giver penge i kassen, og dermed er de jo en investering.

»Prøv at sige det langsomt: ‘folk vælger at studere Biologi, fordi de ser en reklame’. Tror man virkelig, at folk træffer beslutninger om deres livsbane på grund af en anonym hvid plakat på et gadehjørne? Hvad med bare én gang at prøve noget andet end at fyre folk på de fag, man gerne vil have at unge mennesker skal vælge?«

Brugbar borgerlighed

Spørgsmål om emnet ledelse har samme effekt på Sune Auken som en femmer i en jukeboks, og det er hurtigt at komme rundt i krogene af hans aversioner. Universitetsavisen forsøger at dreje samtalen tilbage på bogen.

Hvorfor skal vi være netop borgerlige på universitetet?

»Fordi vi har en bestemt samfundsmæssig rolle, som er lidt svær at definere. Når jeg bruger udtrykket borgerlig, er det fordi, det var de værdier, der skulle forsvares mod 1970’ernes marxisme – åbenhed og en loyalitet mod samfundet og så dette, at kritik fra universitetet ikke er nedbrydende eller revolutionær. Det er kritik med henblik på at justere og rette de fejl, der er.«

»Min grundoverbevisning,« siger Sune Auken, »er, at universitetet er til for samfundets skyld. Og at samfundet er det eneste sted, mennesket kan fungere. Det er et fællesskab.«

Det er sgu da socialisme, Sune.

»Nej. Det er præcis borgerligt. Selv pessimistiske Hobbes talte om samfundets nødvendighed.«

»Problemet er, at den nuværende regering har reduceret den borgerlige tænkning til en simpel idé om nytte, en form for fakturalogik. Og universiteterne er fuldstændig presset i bund af den form for kortsigtet tænkning.«

Så du vil være mere borgerlig end de borgerlige – overhale dem indenom?

»Ja! Det er jo heller ikke tilfældigt, at min bog får velvillig kritik i disse dage fra borgerlige meningsdannere,« siger Sune Auken. »Vi skal lige huske på, at Socialdemokraterne har det fulde medansvar for den nuværende deroute. Kirsten Brosbøl (socialdemokratisk forskningsordfører, red.) er Helge Sander minus 10 procent.«

»Det her er ikke et højre-venstre-spørgsmål.«

chz@adm.ku.dk

SE: debat mellem Sune Auken og forskningsminister Charlotte Sahl-Madsen i DR2 Deadline 26. februar 2010.

Seneste