Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Både kernefaglighed og tværfaglighed

SVAR - Rektor og prorektor forsvarer satsningen på den 400 millioner kroner dyre tværfaglige 2016-pulje over for kritisk lektor.

Kære Thure Hauser

Tak for dit indspil til en vigtig diskussion.

Egentlig fornemmer vi, at du er med på den tværfaglige grundidé. Det bliver dog hurtigt et spørgsmål om ”enten eller”. Enten at enhver forskningsøre skal fordeles via én fast model. Eller også, at ledelsen omdirigerer rub og stub til det tværfaglige. Sådan ser verden jo ikke ud. Vi ser det som et ”både og” – hvor langt størstedelen fortsat fordeles direkte ud til fagområderne.

For selvfølgelig skal vi fastholde kernefagligheden – den er og bliver hele fundamentet for at bedrive forskning og uddannelse på højeste niveau på KU. Men samtidig skal vi skabe et passende rum til at arbejde og tænke tanker på tværs af vores organisation. Det gælder på tværs af det samlede KU. Og det gælder internt på fakulteterne – og her er der jo også et stort arbejde i gang, blandt andet som følge af fakultetsfusionerne på de ”våde” fakulteter. Da man vedtog fakultetsfusionerne lagde bestyrelsen i øvrigt meget vægt på netop det tværfaglige aspekt og på at sikre balancen mellem de ”våde” og de ”tørre” områder.

KU’s strategi har også som et hovedtema at styrke samarbejdet på tværs af universitetet. Igen: som supplement til, og ikke erstatning for, alt det, der foregår i den ”sædvanlige” organisation med den fagligt begrundede opdeling i fakulteter og institutter. Og her er 2016-puljen skabt som instrument. Det er der flere gode grunde til. Tværfaglige projekter kan finde nye løsninger på gamle udfordringer, som kan komme hele samfundet til gavn. Og man skal ikke forklejne, at 2016-puljen også kan opfattes som en slags ”seed money” til projekter, som også ønsker at få del i EU’s store satsning Horizon 2020 og andre eksterne finansieringskilder. Erfaringerne her på KU viser for eksempel, at de såkaldte ”Temapakker” var med til at styrke KU’s succesrate i ansøgninger til store eksterne fonde, offentlige som private.

Gode tider forude for forskningen

Endelig skal man huske proportionerne. Via 2016-puljen uddeles 100 mio. kr. om året i 4 år. Det er selvfølgelig en pæn sum og vi og den øvrige ledelse står helt ved, at der ligger en prioritering i at lave sådan en pulje. Men det skal samtidig ses i lyset af KU’s samlede budget, som i 2012 er på ca. 7,9 mia. kr.

Når alt dette er sagt, er vi grundlæggende enige med dig i, at vi på KU har været gennem en periode, hvor der flere steder har været behov for at gennemføre svære omstillinger og afskedigelser. Billedet på tværs af KU er dog meget forskelligt, og der har aldrig været tale om en generel indefrysning af midler på tværs af hele KU. Den fandt specifikt sted på det tidligere LIFE.

Nu er der heldigvis positive takter i økonomien, hvilket du også bemærker. Takket være indsatsen fra ikke mindst KU’s forskere har universitetet oplevet en enorm vækst i fondsmidler – offentlige som private. Og finanslovsforslaget fra denne uge trækker også i den rigtige retning.

Med venlige hilsner
Ralf Hemmingsen og Thomas Bjørnholm

Del eventuelt indlægget på Facebook.

Seneste