Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Videnskab

Bæredygtige match mellem virksomheder og studerende

Karrierebørs med fokus på bæredygtighed og grønne karrierer trak studerende fra alle fakulteter til

Københavns Universitet skal være førende klimauniversitet, og nu skal kandidaterne også være grønne. Det gælder ikke kun de natur- og biovidenskabelige kandidater, men nyuddannede fra alle fakulteter. Alumneforeningen KUBULUS, der arbejder for at bygge bro mellem studie- og arbejdsliv for KU’s studerende, afholdt torsdag den 17. april karrierebørs for anden gang. Og op til klimaåret i 2009 var der fokus på de grønne karrieremuligheder.

»Vi har valgt dette tema fordi vi gerne vil bakke op om den grønne strategi på KU, og fordi rigtig mange studerende interesserer sig for det,« forklarede Tania Schwartz fra Alumnesekretariatet.

Det var tydeligt når man bevægede sig rundt mellem de 18 virksomhedsstande. Spørgelysten var stor blandt de knap 400 fremmødte studerende, og der blev udvekslet adskillige visitkort og specialeideer. Og det var ikke kun studerende fra de naturvidenskabelige uddannelser der havde fundet vej til festsalen. Stort set alle fakulteter var repræsenterede, og også studerende fra DTU og RUC var blevet lokket til.

»Universiteterne sidder inde med nogle af de kort der kan få klimakabalen til at gå op. Vi har forskning, og vi har fagligt dygtige studerende med mod på de grønne karrierer. Og klimaudfordringen er jo ikke kun en naturvidenskabelig udfordring. Der er også brug for økonomer, humanister, antropologer og så videre. Den store faglige bredde afspejler sig tydeligt her i dag både i standende og i de tilmeldte studerende,« sagde prorektor Lykke Friis i sin velkomsttale.

Grøn selviscenesættelse

Selvom nogle af de arbejdspladser der var til stede, indrømmede at de primært var på udkig efter kandidater med en teknisk eller naturvidenskabelig baggrund, var der også noget at komme efter for humanistiske og samfundsvidenskabelige kandidater.

»Vi er på udkig efter mange forskellige kandidater. Som en global virksomhed har vi brug for cand.mag.er der har fornemmelse for sprog og kulturer. Vi har brug for antropologer der kan analysere folks adfærd når vi udvikler produkter, og vi har brug for jurister der er inde i den europæiske lovgivning,« fortalte Inge Mette Pretzmann fra Velux.

For Velux var målet med at være til stede på karrierebørsen – ud over at få kontakt til studerende – i det hele taget at formidle at virksomheden arbejder med fokus på miljø, blandt andet i forhold til mærkning af træ og energibesparelser.

Mens det var tydeligt at se koblingen til det grønne aspekt hos en række af de arbejdsgivere der var mødt op, var det sværere hos andre. En af de mindre besøgte stande var Mærsk Olie og Gas. »Olie lyder jo ikke specielt grønt. Men det er et produkt vi har brug for, og vi vil gerne vise at vi tænker på at producere på den mest miljørigtige måde,« forklarede Mærsk-udsending Mads Damgaard.

Heller ikke på SAS’ stand oplevede man den helt store interesse fra de studerende. »Jeg tror generelt det er svært at profilere et firma som et grønt selskab – især i vores branche. Men at vi er her i dag, er også en del af vores generelle profilering over for studerende. Vi vil gerne være med der hvor det sker. Og lige nu er det så det grønne der er trenden,« fortalte Kristian Quarder.

Alumneforeningen havde bevidst valgt at de virksomheder der var repræsenteret, skulle spænde bredt. »Det er ikke en blåstempling af arbejdspladsernes bæredygtighed at de er her i dag. Vi vil vise det brede spektrum af virksomheder der på den ene eller anden måde forholder sig til og arbejder med miljø, klima, energi og bæredygtighed,« forklarede Tania Schwartz fra Alumnesekretariatet.

Tmjo@adm.ku.dk

Seneste