Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Bedre muligheder for at læse i Kina

Flere danske studerende får nu mulighed for at læse i Kina, og det bliver lettere for kineserne at drage den modsatte vej.

Det er målet med en ny samarbejdsaftale mellem de to lande som videnskabsminister Helge Sander og undervisningsminister Bertel Haarder har underskrevet med den kinesiske undervisningsminister Zhou Ji. Aftalen skal gøre det lettere for danske uddannelsesinstitutioner at komme ind på det kinesiske marked for uddannelse, og landene forpligtiger sig til at anerkende hinandens eksamensbeviser, akademiske grader og uddannelsesniveau. Dermed kan de danske og kinesiske uddannelsessystemer indplacere studerende på det rette niveau – for eksempel bachelor eller master.

Danske studerende som har gennemført et bachelorforløb på et dansk universitet, får dermed lettere ved at søge ind på en kandidatuddannelse i Kina. Fra sommeren 2008 får alle danske studerende tilmed mulighed for at tage deres taxametertilskud og SU med til et års studier i udlandet. Chef for Det Internationale Kontor på Københavns Universitet John E. Andersen betegner aftalen som et vigtigt signal til studerende som står overfor et valg om hvor de skal tage hen på udvekslingsophold.

»Det giver de studerende en tryghed og en berettiget forventning om at et studieophold i Kina kan indgå i et dansk studieforløb efter aftalte spilleregler. At regeringen samtidig har fokus på uddannelses- og forskningssamarbejde mellem Danmark og Kina, betyder forhåbentlig også at flere vover at tage springet, især fra Danmark til Kina,« siger John E. Andersen. For øjeblikket har Københavns Universitet kun 13 studerende ved kinesiske universiteter, mod i alt 37 sidste år, hvoraf over halvdelen var kinesiskstuderende. Omvendt læste 19 studerende fra Kina sidste år som udvekslingsstuderende ved Københavns Universitet. I øjeblikket er 11 indskrevet for efterårssemestret 2007.

Seneste