Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Bedst og billigst eller dyrere og dårligere

UDLICITERING - Ledelsen på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet har valgt et privat selskab til at gøre rent på Panum Instituttet, selv om fakultetets egen rengøringsafdeling har tilbudt at gøre det bedre og billigere. Sagen har taget hårdt på personalet og er nu også blevet en del af valgkampen.

Servicekoordinator Drita Zekirovska er såret. Såret over at være blevet kasseret af den arbejdsplads, som hun elsker.

»Det er lige meget, hvor jeg går rundt på Panum, så får jeg tårer i øjnene. Jeg har arbejdet her i 24 år, så det føles som mit andet hjem, og mine kolleger er som min anden familie,« siger hun.

Baggrunden er, at ledelsen på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet efter en udbudsrunde valgte det private rengøringsselskab Allianceplus til at gøre rent fra og med 1. september i år på Panum.

Firmaet skal have 843.000 kroner mere årligt for at klare opgaven end fakultets egen rengøringsafdeling, hvilket giver en ekstraregning på i alt cirka fire millioner kroner over de fem år, kontrakten løber.

»Sygt«

Oveni scorede den lokale rengøring også højere på kvaliteten end de private udbydere ved udbudsrunden.
Rengøringspersonalet på Sund føler sig derfor utroligt dårligt behandlet af ledelsen på deres arbejdsplads.

De havde brugt mange kræfter på at udforme deres bud og mener, at det var bedre, end hvad de private kunne tilbyde.

Søren Møller, fællestillidsrepræsentant for rengøringspersonalet på KU, kalder det sygt, at det ikke engang er nok at være bedst og billigst for at vinde, og han beskriver det som en hån mod medarbejderne, og mod skatteyderne, der i sidste ende skal betale ekstraregningen.

LÆS: Ledelsen siger, at ansattes bud var urealistisk

Vil stoppe udbudscirkus

Sagen er nu blevet en del af valgkampen, da Socialdemokraterne (S) og SF lover at gøre op med, hvad de kalder regeringens udbudsmani, hvis de kommer til magten.

Rasmus Prehn, videnskabsordfører for S, mener således, at det gennemsyrer regeringens politik, at det per definition er bedst, at private løser opgaverne. De statslige institutioner er derfor under pres for at udbyde så mange opgaver som muligt, men det skal være slut.

»Udlicitering kan være udmærket, hvis det sikrer en lavere pris, bedre kvalitet eller bedre vilkår for de ansatte, men Sund betaler mere for en ringere service, og det er uacceptabelt. Vi vil ikke længere kræve, at opgaver sendes i udbud, hvis vi danner regering,« siger Rasmus Prehn.

Uoverskuelig situation

Sagen er havnet i Klagenævnet for Udbud, som i første omgang har afgjort, at klagen fra rengøringspersonalets fagforbund ikke skal have opsættende virkning. Derfor har Sund skrevet under på kontrakten med Allianceplus, der dermed overtager arbejdet den 1. september.

Rengøringspersonalets fagforbund 3F, der gennem LO har indbragt sagen, har besluttet at fortsætte sagen alligevel, da man mener, at klagenævnets endelige afgørelse kan få principiel betydning for vilkårene for offentlige udbud i fremtiden.

Dermed risikerer man ifølge Ellen K. Lykkegård, formand for 3Fs offentlige gruppe, at havne i den kaotiske situation, at det private rengøringsselskab er gået i gang med at gøre rent, og 3F så efterfølgende får medhold. Hvad vil Sunds ledelse så gøre, spørger hun.

Urimelig administrationsudgift

Stridens kerne er, hvordan de såkaldte overhead-udgifter, der skal dække universitetets udgifter til administration, ledelse, it og bygningsdrift, skal beregnes.

Sunds ledelse vil have godt 20 procent svarende til to millioner kroner for at administrere de 30 rengøringsmedarbejdere. Det betyder, at det koster cirka 81.000 kroner at administrere hver enkelt medarbejder, og det mener 3F er urealistisk højt sat. Den reelle udgift er ikke mere end 600.000 kroner, har man regnet sig frem til.

Et andet stridspunkt er, hvor meget der skal afsættes til fravær og ferie. Ledelsen siger godt 20 procent, men igen mener 3F, at det er helt hen i vejret.

»Vi er fuldstændig overbevist om, at vores regnestykke er korrekt, da vi har rengøringskonsulenter med stor erfaring til at lave tilbud. Det er principielt for os at få ret, da det ellers ikke fremover giver mening at afgive bud i forbindelse med udliciteringer. Vi vil alligevel aldrig kunne konkurrere med det private med administrationsomkostninger af den størrelse,« siger Ellen K. Lykkegård, der forventer, at der kommer en afgørelse fra klagenævnet midt i september.

Forvirrede ansatte

Tilbage står Drita Zekirovska og hendes kolleger og er usikre på, hvad fremtiden bringer. Drita spekulerer konstant over, hvorfor ledelsen har handlet, som den har gjort. Hun har blot modtaget et brev, hvoraf det fremgår, at det nye selskab overtager rengøringsopgaven den 1. september.

»Vi har altid fået at vide, at vi gjorde et godt stykke arbejde, og har fået tak for indsatsen fra dekanen efter store arrangementer. Så det giver ingen mening at vælge et privat selskab, der er fire millioner kroner dyrere og tilmed vil gøre rent færre timer,« siger Drita Zekirovska.

clba@adm.ku.dk

Seneste