Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Bengt Saltin var et karakterfast menneske

MINDEORD - Tidligere prodekan i Bengt Saltins dekanperiode vil gerne bidrage til et retvisende billede af Saltin.

Der har været mange mindeord om Bengt Saltin, der døde i 2014.

Med Bengt Saltins særdeles kvalificerede og betydningsfulde indsats in mente, som han præsterede på flere forskellige områder, er de anerkendende og hædrende mindeord både korrekte, fortjente og velvalgte.

Dog mangler der noget meget vigtigt og karakteristisk i de hidtil bragte mindeord for Bengt Saltin.

Han var en demokratisk og udogmatisk valgt dekan, der tillige var retlinet for os medarbejdere og studerende på Det Naturvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet. Men da Bengt Saltin blev ubehageligt undsagt af nogle af sine egne kolleger, tog han en konsekvent beslutning om at trække sig fra hvervet som dekan.

Dette er dog ikke nævnt i mindeordene, formentlig fordi det for nogle fortsat er ubekvemt, at blive erindret om, at Bengt Saltins indsats og indstilling allerede dengang var lige så retlinet og konsekvent, som den for eksempel var senere i den fortjenstfulde indsats, han ydede i arbejdet mod den stærkt udbredte doping i elitesporten.

Som daværende medlem af fakultetsrådet og prodekan i Bengt Saltins periode som dekan kender jeg bevæggrundene for, at han besluttede at trække sig fra dekanhvervet. Det var fordi, han blev undsagt af sine egne kolleger.

Den viden fortjener alle at få kendskab til, da beslutningen viser, at Bengt Saltin også var et karakterfast menneske, da han var dekan. Derfor mener jeg, at disse mindeord hører med til at give et retvisende og mere sandt og dækkende billede af Bengt Saltin.

uni-avis@adm.ku.dk

Seneste