Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Navne

Bente Hagelund fylder 60

Navne — Rektor for Folkeuniversitetet, et universitetsmenneske med stort U, fylder rundt.

Hvem er hun?

Bente Hagelund er universitetsmenneske med stort U. Som rektor for Folkeuniversitetet i København arbejder hun på tiende år for strikke et relevant og attraktivt program sammen til de mange mennesker, der interesserer sig for videnskab og forskning.

Folkeuniversitetet

Stiftet i 1898

Tilbyder livslang læring i et aktivt samspil mellem kursister og undervisere.

Tilknytningen til Københavns Universitet er livslang. Bente Hagelund blev uddannet her som cand.jur. i 1985, og siden har hun været optaget af at formidle den del af juraen, som kaldes offentlig ret, altså forfatnings- og forvaltningsretten. Hun har undervist på Københavns Universitet ad flere omgange, og er i dag ansat som ekstern lektor i offentlig ret på Institut for Statskundskab.

Inden da har hun næsten været hele raden rundt som fakultetsdirektør på Københavns Universitet i 12 år på hele fire forskellige fakulteter: Det Samfundsvidenskabelige, Det Juridiske, Det Teologiske og Det Sundhedsvidenskabelige. I de år havde hun det øverste ansvar for alle administrative funktioner.

Hvorfor læser jeg om hende nu?

Bente Hagelund fylder 60 år den 16. september. Og hun er fortsat all over the place:

Hun har været aktiv i Djøfs mentorprogram i mange år, særligt i Talentmentorprogrammet, hvor unge kvindelige specialestuderende med lederambitioner kan udforske deres talent og få sparring til karrieren. Bente Hagelund er optaget af kønnenes ligestilling, flere kvinder i ledelser og bestyrelser, ligeløn og øremærket barsel til mænd.

Også uden for akademia har hun formidlet reglerne om god sagsbehandling i det offentlige til en meget forskelligartet kursistgruppe. Hun har undervist børnehaveledere, psykologer, sundhedspersonale, arkitekter og ingeniører m.v. i forvaltningsloven, offentlighedsloven og reglerne om beskyttelse af persondata.

I sin fritid driver Bente Hagelund den velgørende forening Friends of Shamayita Math, som støtter en stor indisk ngo med at fremme uddannelse og sundhed for den fattige landbefolkning.

Hvor er det nu lige, jeg kender hende fra?

Hvis du ikke har mødt hende på campus, i en fagforening eller ngo, er du nok stødt på Bente Hagelund i medierne. De henvender sig ofte for at få en ekspertudtalelse om et offentligretligt emne, og Bente Hagelund stiller som regel sin ekspertise til rådighed.

Hun har også skrevet bøger. I 2010 udkom hendes første håndbog om god offentlig sagsbehandling, og den seneste udgave Sagsbehandling i øjenhøjde udkom på DJØF Forlag i 2018.

I 2016 udgav hun Lærebog i Offentlig ret og i 2019 Lærebog i Forvaltningsret. Begge bøger er målrettet studerende på universiteter og professionshøjskoler, der skal have viden om offentlig ret, men ikke skal være jurister. Bøgerne er derfor skrevet med fokus på at lette tilgangen til det svært tilgængelige stof, og de er – i modsætning til andre juridiske lærebøger – fyldt med billeder, eksempler og øvelsesopgaver.

Skal jeg gøre noget?

Bente Hagelund har tre børn og fire børnebørn, som hun elsker at være sammen med. Den runde fødselsdag skal fejres under private former sammen med dem.

Men du kan tjekke Folkeuniversitetet ud her. Eller læse mere om Bente Hagelund her.

Seneste