Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Udland

Beregningsgrundlag for KU vs. Berkeley

TAL - Kildeangivelse og beregningsgrundlag for sammenligningen af Københavns Universitet og Berkeley, bragt i Universitetsavisen og på Uniavisen.dk.

Studerende

Oplysninger om antal af studerende og ansatte er hentet fra universiteternes hjemmesider. Antal studerende per ansat er udregnet som årsværk (full time equivalents):studerende. Andelen af internationale studerende er beregnet ud fra universiteternes oplysninger om, at der på KU er 1.705 er ’indgående studerende’ og på Berkeley er 5645 ’internationale studerende’.

Ansatte

Antallet af ansatte og nobelprismodtagere blandt nuværende stab er hentet fra universiteternes hjemmesider. Oplysninger om professorløn er fra KU’s lønstatistik 2010 (http://universitetsavisen.dk/politik/lonstatistik).Tal fra Berkeley er fra lønstatistik 2010 og er beregnet som summen af løn udbetalt til samtlige professorer delt med summen af antal ansatte professorer. I 2010 var der 888 professorer, som til sammen fik udbetalt 132.382.422 USD, svarende til 775.404.136 DKK.

Økonomi

Oplysninger om indtægt fra uddannelse, indtægt fra forskning og total indkomst er hentet fra KU’s økonominøgletal 2013 (http://tal.ku.dk/boks1/Statistikberedskab_2013__konomin_gletal.pdf_copy) og Berkeleys økonominøgletal 2013 (http://controller.berkeley.edu/uc-berkeley-financial-reports).

Output

Ph.d.-produktionen er angivet ud fra, at KU i 2013 godkendte i alt 693 ph.d.-afhandlinger. I 2013 tildelte Berkeley 932 Doctoral degrees (research/scholarship) og 372 Doctoral degrees (professional practice). Antal publikationer og antal citationer er hentet fra LCWTS Leiden Ranking 2014. Tallene er vægtet, så publikationer der er i udgivet i samarbejde med andre institutioner, tæller mindre. Antal citationer baseret på Total Normalized Citation Score, som betyder, at antallet af citationer er vægtet (’normaliseret’) efter udgivelsesår og fagfelt.

Universiteternes hjemmesider findes på www.ku.dk og www.berkeley.edu.

sofie.hansen@adm.ku.dk

Seneste