Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Bestyrelse afviser klage fra KUA-forskere

144 bekymrede forskere på KUA fik intet ud af deres klage til bestyrelsen over udformningen af nyt system til måling af forskningskvalitet

Ni linjers tekst svarende til 88 ord plus en underskrift. Flere ord har bestyrelsesformand Bodil Nyboe Andersen ikke fundet det umagen værd at bruge for at afvise en klage fra Sune Auken og Johnny Kondrup. De to lektorer på Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab har på vegne af 144 bekymrede forskere på KUA før sommerferien skrevet til bestyrelsen og klaget deres nød over udformningen af et nyt system til måling af forskningskvalitet på Det Humanistiske Fakultet.

Johnny Kondrup er ikke alene skuffet over afvisningen, men også over at bestyrelsesformanden åbenbart ikke har været villig til at ofre mere blæk på sit svar. »Det tegner billedet af en ledelse som trods pæne ord om dialog faktisk ikke er interesseret i at lytte til bekymrede medarbejdere. Afvisningen er på grænsen af det nonchalante,« siger Johnny Kondrup.

Politisk sag
Bodil Nyboe Andersen bekræfter i sit svar at bestyrelsen har modtaget brevet fra de to lektorer. Derudover oplyser hun at rektor har godkendt fakultetets forslag til at måle forskningskvalitet, at bestyrelsen har afholdt et temamøde om emnet og at forskningsvurdering spiller en central rolle i Videnskabsministeriets arbejde med kriterier for fordeling af midler til universiteterne.

Bestyrelsesformandens brev er ledsaget af et lidt længere uddybende svar på 22 linjer fra rektor Ralf Hemmingsen, men indholdet er stort set det samme. Johnny Kondrup undrer sig over at bestyrelsesformanden og rektor åbenbart slet ikke ønsker at diskutere hans og Sune Aukens argumenter eller tager stilling til de adskillige siders indsigelser de har fremsendt.

Desuden finder han det mærkeligt at bestyrelsen efter at have modtaget deres brev har afholdt et temamøde om forskningsdokumentation uden at invitere dem. »Et sådant møde var jo det oplagte sted at komme i samtale med de forskere der er utrygge ved udsigten til at skulle leve under det ny system,« siger Johnny Kondrup. »Men det har man åbenbart ikke ønsket.«

Johnny Kondrup og Sune Auken venter nu på videnskabsministeriets udspil til et kvalitetsmålingssystem inden de beslutter om de vil gå videre med sagen. »Vi overvejer at søge foretræde for Folketingets forskningsudvalg for at gøre politikerne opmærksom på at de har igangsat en proces som de ikke kan overskue konsekvenserne af,« siger han.

clba@adm.ku.dk

Seneste