Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Bestyrelsen friholder undervisningen fra besparelser

BUDGET 2011 - Efter lange forhandlinger og flere kompromisforslag godkendte bestyrelsen torsdag budgettet for næste år med en tilføjelse om, at den daglige ledelse i videst muligt omfang skal undgå at spare på undervisningen. To medarbejderrepræsentater kunne dog ikke bakke op, da budgettet indebærer fyringer trods overskud.

Bestyrelsen for Københavns Universitet har efter tre timers tovtrækkeri godkendt næste års budget, men det holdt hårdt til det sidste.

To medlemmer valgt af medarbejderne, de to studentermedlemmer og et eksternt medlem tilkendegav i løbet af behandlingen, at de ikke kunne tilslutte sig budgettet, fordi ledelsen forventer et overskud på 57 millioner kroner, og 200 stillinger samtidig skal nedlægges.

Formanden Nils Strandberg Pedersen konstaterede, at der vist ikke kunne være tvivl om, at bestyrelsen var meget splittet på spørgsmålet, men at medlemmerne dog virkede enige om tre punkter.

For det første at undgå at afskedigelserne rammer undervisningen, for det andet at det er nødvendigt at effektivisere administrationen som følge af besparelserne i regeringens genopretningsplan, og for det tredje at man må foretage de nødvendige strukturelle tilpasninger, hvor det kræves, hvis der for eksempel er for få studerende i forhold til udgifterne ved en uddannelse.

Skån undervisningen

Efter flere forgæves kompromisforslag og en lang frokost nåede bestyrelsen frem til følgende tilføjelse til budgettet, som alle medlemmer kunne tilslutte sig med undtagelse af HK-fællestillidsrepræsentant Ingrid Kryhlmand og professor Niels Kærgård:

»Budgettet vedtages med den tilføjelse, at den øverste daglige ledelse får til opgave at sikre, at der i videst muligt omfang undgås besparelser på uddannelsesområdet.«

Bestyrelsen afsatte samtidig 10 til 15 millioner kroner til formålet. Det budgetterede overskud for 2011 bliver dermed tilsvarende mindre. Budgettet blev vedtaget uden afstemning.

Frygt for hovsa-beslutning

Et eksternt medlem understregede inden pausen, at det skulle være en forpligtende formulering med en konkret konsekvens og dermed et mindre budgetteret overskud end de 57 millioner kroner i ledelsens oprindelige budgetforslag.

Rektor Ralf Hemmingsen understregede herefter, at der vil blive tale om en konkret mildning, og at besparelserne ikke bare ville blive flyttet over på noget andet.

Ingrid Kryhlmand foreslog at tage en tænkepause og udsætte den endelig beslutning til den 17. december, hvor der allerede er afsat tid til at holde et eventuelt ekstra bestyrelsesmøde. Så ville alle få mulighed for at overveje, hvad de egentlig sagde ja til.

Niels Kærgård frygtede ligeledes, at man var ved at træffe en beslutning, som man ikke kendte konsekvensen af, og han havde svært ved at se, hvordan det skulle implementeres i praksis.

Et eksternt medlem påpegede herefter, at hele universitetet ventede på, at bestyrelsen traf en beslutning.

clba@adm.ku.dk

Seneste