Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Bestyrelsen: Ingen planer om større afskedigelsesrunde i 2011

RO - Der er ikke udsigt til en ny stor fyringsrunde i 2011, men der kan blive tale om »lokale tilpasninger«. Københavns Universitets budget skal som minimum være i balance i 2011, da bestyrelsen ikke vil bruge af egenkapitalen

Bestyrelsen for Københavns Universitet (KU) har på et møde den 14. juni drøftet universitetets situation som følge af regeringens og Dansk Folkepartis såkaldte genopretningsplan.

Planen lægger op til omfattende effektivisering og besparelser på de danske universiteter. Hvis der ikke tilføres nye basismidler, vil Københavns Universitet samlet set have et underskud på 366 millioner kroner i 2013 sammenlignet med 2010.

Bestyrelsen har besluttet, at budgettet som minimum skal gå i nul til næste år, og at der skal »foretages tilpasninger med vægt på administration i det omfang, det er forsvarligt«. Til gengæld »stiles der i første budgetudkast ikke mod større institutionelle afskedigelsesrunder i 2011, men der kan være tale om lokale tilpasninger.«

Forberedelserne begynder derfor allerede i dette efterår.

Ingen garantier

KU budgetterer indtil videre med, at Folketinget ved efterårets finanslovsforhandlinger uddeler 100-200 millioner kroner i nye basismidler til KU. Disse penge skal komme fra globaliseringspuljen.

»Dette vurderes at være et realistisk bud, men der er naturligvis ingen garantier. Så snart resultatet af forhandlingerne kendes sidst på året, vil den endelige budgetlægning for 2011 kunne ske,« skriver rektor Ralf Hemmingsen i sin orientering til medarbejderne.

Spørgsmålet om antallet af ph.d.-ansættelser fra 2011 og fremad vil også blive taget op i drøftelser med Videnskabsministeriet.

Stor usikkerhed i 2013

Der vil samlet set ikke på nuværende tidspunkt blive lagt konkrete tilpasningsplaner for et scenarie uden nye penge i 2013, da genopretningsplanens præcise effekt for KU er endnu usikker, og Videnskabsministeriet ikke har udmeldt de konkrete reduktioner i KU’s bevillinger.

Dertil er der usikkerhed om, hvor mange ekstra midler universiteterne vil modtage i forbindelse med finanslovsforhandlingerne for 2011 og 2012. Og der er endnu større usikkerhed om, hvordan situationen for 2013 og fremover vil blive håndteret politisk, da det ligger ud over den nuværende globaliseringsaftale mellem Folketingets partier.

»Videnskabsministeren har udtalt, at der henstår 2,4 milliarder kr. som ‘teknisk afsætning’ i 2013, men vi ved ikke, hvem der skal forhandle politisk og hvornår. Rammerne om universitetets økonomi er dermed forbundet med stor usikkerhed. Det igangværende kvalificerede ansættelsesstop og begrænsningerne på driftsforbrug er fortsat gældende,« skriver rektor.

Ledelsen vil udarbejde en budgetplan i efteråret. Planen vil blive forelagt og drøftet i de relevante samarbejdsudvalg, ligesom Hovedsamarbejdsudvalget (HSU), som tidligere aftalt, løbende vil følge og drøfte budgetprocessen frem mod budget 2011.

Bestyrelsen forventes at vedtage det endelige budget for 2011 på sit møde den 9. december 2010.

Seneste