Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Bestyrelsen kørt ud på et sidespor

BUDGET 2011 – Bestyrelsesmedlemmerne Ingrid Kryhlmand og Niels Kærgård mener, at bestyrelsen mangler reel kontrol med universitetets økonomi. De to kan derfor ikke tage ansvaret for næste år budget.

Toget har for længst forladt perronen og kan kun lige akkurat skimtes i horisonten, når bestyrelsen ankommer og skal tage stilling til Københavns Universitets (KU) budget.

Mulighederne for at få ændret på væsentlige dele, såsom om der skal afskediges medarbejdere, er dermed reelt ikkeeksisterende, og bestyrelsens rolle er i realiteten reduceret til at nikke pænt ja til det budget, ledelsen allerede blevet enig om med den lokale ledelse på fakulteterne.

Sådan oplever Ingrid Kryhlmand og Niels Kærgård, begge medarbejdervalgte medlemmer af bestyrelsen på KU, tilblivelsen af KU’s store samlede husholdningsregnskab, der afspejler en omsætning på mere end syv milliarder kroner.

Aftalt på forhånd

Bestyrelsen blev den 9. december i år bedt om at sige ja eller nej til budget med overskud, men hvor 200 stillinger alligevel skulle nedlægges. Også sidste år er bestyrelsen blevet præsenteret for planer om store afskedigelsesrunder op til jul, og det er alt for sent, mener de to bestyrelsesmedlemmer.

»Ledelsen har allerede i forvejen afstemt alle detaljer internt. Det er ekstremt utilfredsstillende, at vi i bestyrelsen først bliver inddraget på et tidspunkt, hvor institutterne er ved at sætte navn på dem, der skal fyres,« siger Niels Kærgård.

Også Ingrid Kryhlmand er utilfreds med forløbet.

»Bestyrelsen har slet ikke den indflydelse, som en bestyrelse burde have, da det er sin sag at forkaste budgettet på et tidspunkt, hvor afskedigelsesprocessen allerede er i fuld gang,« siger hun.

Mange er utilfredse

Ingrid Kryhlmand og Niels Kærgård var de to eneste af de i alt 11 bestyrelsesmedlemmer, der tilkendegav, at de ikke ville stemme for budgettet, hvis det kom til afstemning, men de mener, at det dækker over en langt mere udbredt utilfredshed blandt medlemmerne.

»Vi ønskede at sende et meget klart signal om, at dele af bestyrelsen er utilfredse med budgetprocessen. Mange af dem, der endte med ikke at gå direkte imod var også kritiske. Mødet var præget af lange debatter, så det giver ikke et retfærdigt billede blot at se på hvor mange der endte med ikke ville stemme for. Der var ikke en samlet gruppe tilhængere og modstandere, men derimod et bredt spektrum af mere eller mindre kritiske synspunkter, så billedet er langt mere nuanceret end som så,« siger Niels Kærgård.

Også Claus Bræstrup, eksternt bestyrelsesmedlem og tidligere administrerende direktør for H. Lundbeck, har udtalt sig kritisk om forløbet.

Han har blandt andet sagt, at budgetoplægget fra ledelsen ikke i tilstrækkelig grad afspejlede hans egne forventninger og ikke var i overensstemmelse med, hvad der blev sagt på formødet om budgettet i september. Her lød konklusionen, at der skulle ske enkelte tilpasninger, men at ingen stor fyringsrunde var i vente.

LÆS: Erhvervsmand i bestyrelsen: Ledelsen begår tillidsbrud

Urimelig situation

Ingrid Kryhlmand og Niels Kærgård havde håbet, at der kunne skabes flertal for et krav om at blive forelagt et alternativ budgetforslag med væsentligt færre, afskedigelser, og samtidig få vedtagelsen af budgettet udsat fra den 9. december til et nyt møde den 17. december, som der var afsat tid til i kalenderen.

»Jeg ønskede mig et ordentligt beslutningsgrundlag, så vi vidste præcist, hvad vi sagde ja eller nej til. Det er et budget med mange ulemper, og jeg kan ikke acceptere, at der skal afskediges kolleger, når der er overskud, men det er på den anden side en alvorlig sag at forkaste et budget lige før jul,« siger Ingrid Kryhlmand.

Niels Kærgård føler sig også sat i et urimeligt dilemma.

»Situationen var allerede umulig, da vi gik ind til mødet, da vi reelt kunne vælge mellem pest eller kolera. Man kan aldrig råbe hurra over at forkaste et budget, men hvis jeg sagde ja, ville jeg også have et samvittighedsproblem i forhold til mine faglige holdninger som økonom. Jeg kan ikke på den ene side holde foredrag om »Corporate Social Responsibility« (socialt ansvarlig virksomhedsledelse, red.), og så samtidig stemme for et budget med mange afskedigelser uden nogen klar begrundelse,« siger han.

Mistroiske over for formulering

Bestyrelsen blev som kompromis enige om at vedtage budgettet med en tilføjelse, at »den øverste daglige ledelse får til opgave at sikre, at der i videst muligt omfang undgås besparelser på uddannelsesområdet og man afsatte samtidig 10 til 15 millioner kroner til formålet.«

Både Ingrid Kryhlmand og Niels Kærgård er dog stærkt mistroiske over for den formulering, og de mener ikke bestyrelsen fik den nødvendige tid til at få afklaret, hvad det indebærer i praksis.

»Vi fik at vide, at det ikke må gå ud over andre personalegrupper, men hvad betyder det? Jeg kan godt frygte, at det teknisk-administrative personale (tap) ender med at blive hængt til tørre, og ledelsen dækker sig ind under, at regeringen kræver administrative besparelser,« siger Ingrid Kryhlmand, »men jeg må tolke det sådan at tap´er, der arbejder med undervisningsadministration ikke afskediges som følge af besparelserne.«

clba@adm.ku.dk

Seneste