Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Bestyrelsen lukkede dørene

BUDGET 2011 - tilhørerne blev sendt udenfor på gårsdagens bestyrelsesmøde, da dekanerne fra de berørte fakulteter skulle forklare, hvorfor de skal spare og nedlægge stillinger. Medarbejderne kritiserer lukketheden.

Først blev tilhørende, inklusiv pressen, sat uden for døren, og herefter blev fire af dekanerne fra fakulteter, der skal afskedige medarbejdere, budt indenfor.

Bestyrelsesmøderne på Københavns Universitet er som hovedregel åbne for offentligheden, men formand Nils Strandberg Pedersen lukkede dørene med henvisning til, at man skulle diskutere personaleforhold, da bestyrelsesmedlemmerne skulle orienteres om de planlagte besparelser på fem fakulteter på mødet den 9. december.

Poul Erik Krogshave, næstformand for Hovedsamarbejdsudvalget (HSU) undrer sig over, at offentligheden ikke måtte høre, hvad dekanerne sagde, og hvad bestyrelsesmedlemmerne havde af spørgsmål.

Han oplevede det især som ubehageligt, når ledelses- og bestyrelsesmedlemmerne på det åbne møde, ofte henviste til det dekanerne havde sagt, mens dørene havde været lukket.

»Lukkede døre er en uskik og ubehageligt på et universitet, der netop burde være kendetegnet ved åbenhed, specielt når åbenhed samtidig er KU’s erklærede politik. Dekanerne burde også offentligt kunne stå ved det, de har indstillet til rektor og bestyrelsen, men det forhindrede bestyrelsesformanden dem i,« siger han.

Han påpeger, at det er et demokratisk problem, at medarbejderne og offentligheden nu ikke har indblik i, på hvilket grundlag bestyrelsen valgte at godkende budgettet.

Fire dekaner kom

Det Biovidenskabelige Fakultet, der skal nedlægge 100 stillinger havde sendt fungerende dekan Erik Bisgaard Madsen.

Dekanen på Det Humanistiske Fakultet skulle forklare, hvorfor der skal nedlægges 35 fuldtidsstillinger.

Statens Naturhistoriske Museum, der skal nedlægge ti årsværk, hører under Det Naturvidenskabelige Fakultet og stillede derfor med dekan Nils O. Andersen.

Ulla Wewer, dekan Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, var indbudt da Odontologisk Institut skal spare i størrelsesordenen 20 stillinger væk.

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, der skal nedlægge cirka 12 stillinger i it-afdelingen og driften, var derimod ikke repræsenteret.

Utraditionelt tiltag

Det er højest utraditionelt at indkalde dekanerne til et bestyrelsesmøde, men flere bestyrelsesmedlemmer skulle angiveligt have efterspurgt at få en orientering direkte fra dekanerne selv.

Bestyrelsen beskæftiger sig normalt ikke med sager helt ned på fakultets- eller institutniveau, men kun med den overordnede økonomi.

Ifølge paragraf 16 i Københavns Universitets vedtægt har bestyrelsen således ansvaret for forvaltningen af universitetets midler og godkender, efter indstilling fra rektor, universitetets budget, herunder fordeling af de samlede ressourcer og principperne for ressourcernes anvendelse.

clba@adm.ku.dk

Seneste