Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Betalingsstuderende har ikke råd

Mens de studerende fra Europa og den vestlige verden strømmer til KU, skal studerende fra resten af verden betale op til 110.000 kroner for et år på KU. Det betyder at en tredjedel af ansøgerne bliver væk

Studerende uden udvekslingsaftale fra lande udenfor EU skal fra 1. september i år betale for at læse på Københavns Universitet.

Og det får en del af især de mange kinesiske og indiske studerende der tidligere kom Danmark til at holde sig væk.

»Vi har set det andre steder i Europa. Antallet af studerende falder med cirka en trediedel når der bliver indført studieafgifter for så langsomt at stige igen,« forklarer leder af Det Internationale Kontor John E. Andersen.

Det er især Økonomi og til dels også Teologi og Sundhedsvidenskab der har haft mange udenlandske studerende uden for EU.

På Økonomi kommer de studerende for at tage en hel kandidatuddannelse, og langt de fleste af dem kommer fra Kina, Indien, Pakistan og en række afrikanske lande.

Studieafgiften har derfor også været kritiseret højlydt igennem et par år for netop at gå ud over de ringest stillede studerende.

En del af netop de fattigste studerende har dog fået stipendier fra den pulje som ministeriet oprettede da beslutningen om betaling blev truffet.

Langt de fleste stipendier på KU er givet til studerende på Økonomi.

I første omgang oplevede studieleder Peter Erling Nielsen ikke svigtende interesse fra betalingsstuderende. Snarere tværtimod. Godt 200 studerende har søgt ind på Økonomi, men 80-90 procent har fået afslag fordi de ikke opfylder adgangskravene.

»Faktisk har vi aldrig haft så mange ansøgere som i år, men vores erfaring er at mange af de studerende simpelthen ikke kan klare studierne her. Med de nye studieafgifter er det endnu mere vigtigt at få optaget de rigtige derfor har vi optaget godt 45, men mange springer alligevel fra i øjeblikket fordi det går op for dem at de skal betale,« forklarer han.

Ved redaktionens slutning var det endnu uvist hvor mange betalingsstuderende der rent faktisk starter på Økonomi til september.

Slut med at være flinke
Økonomistudiet har i det sidste studieår haft en del problemer med snyd og frafald blandt de internationale studerende. Og det ønsker studielederen på Økonomi ikke gentaget.

»Vi kan jo ikke læse et kinesisk eksamensbevis, så vi får et eksamensbevis der er oversat, og det kan være ret svært at gennemskue hvad den studerende egentlig kan. Min fornemmelse er at prisen på studiet skræmmer de svage og useriøse studerende væk,« mener Peter Erling Nielsen.

Økonomi har i år eksperimenteret med en art optagelsesprøver på engelsk for at sikre at de udenlandske studerende er gode nok.

»Det nytter ikke at være flinke. Når de studerende skal betale for at læse her, så vil de også forvente et højere serviceniveau. Derfor ærgrer det mig også at vi ikke kan hjælpe de betalende studerende med at finde et sted at bo ligesom med de øvrige internationale studerende. Det er en service eller en hjælp vi bliver nødt til at kunne tilbyde,« siger Peter Erling Nielsen.

Han tror ikke det bliver noget problem at tiltrække udenlandske studerende i fremtiden bare fordi de skal til at betale for deres studier.

»Vi lever i en verden hvor det er helt almindeligt med betalingsuddannelser. Så længe vi har en god stipendieordning til de fattigste studerende, tror jeg det er en god ting at lade velhavende indiske og kinesiske studerende betale hvad det koster at gå på universitetet,« siger Peter Erling Nielsen. Han tror dog ikke priserne på studier kan hæves yderligere.

John E. Andersen mener dog at studieafgifterne er indført alt for hovedkulds.

»Det er stadig gratis at gå på universitetet i de andre skandinaviske lande, og selv England som lige har sat prisen op, er næsten billigere end Danmark. Det bliver alt for svært for de danske universiteter at konkurrere med,« mener John E. Andersen.

Seneste