Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Uddannelse

Betinget dom til Jura

RET OP - Juras bachelorstuderende møder for mange eksterne lektorer og for få forskere på studiet. Det siger Akkrediteringsrådet, som kun giver uddannelsen en betinget godkendelse. Dekan retter ind, mens de studerende protesterer.

Dekan for Det Juridiske Fakultet, Jacob Graff Nielsen, har sat alle sejl til for at få rettet studiet ind i forhold til kritikpunkterne i Akkrediteringsrådets rapport. Han erkender, at det har knebet med at få forskningen tæt nok på de studerende.

»Vi har ikke hidtil været dygtige nok til strategisk at skelne mellem, hvad vi bruger de videnskabeligt ansatte til, og hvad vi bruger de eksterne lektorer til,« fortæller han til Universitetsavisen.

Akkrediteringspanelet har vurderet, at den udstrakte anvendelse af praktikere i form af eksterne lektorer, betyder, at de studerendes adgang til forskningsmiljøet bag uddannelsen ikke er tilstrækkelig. Det vil fakultet rette op på med det samme. Det betyder blandt andet, at jurastudiet afskaffer det mundtlige forsvar af bacheloropgaven. I stedet bliver de studerende tilbudt en times yderligere vejledning i forbindelse med bacheloropgaven.

»Vi styrker nu den formative feedback i bachelorprojektet, som sker i vejledningen med VIP’ere. På grund af kravet om øget VIP-dækning af vejledninger, afskaffes den summative feedback, som sker til eksamen. Den summative feedback er mere tilbageskuende, og ikke nær så værdifuld som den formative, der jo bliver styrket nu.«

Utilfredse studerende

Men Konservative Jurister, som er en af Juras studenterorganisationer, har i et åbent brev til Jacob Graff Nielsen meldt ud, at de ikke anser løsningen som gangbar.

De skriver blandt andet: »Vi kan dog ikke acceptere en afskaffelse af forsvaret af BA-projektet som en nødvendighed for igen at opnå en positiv akkreditering. Vi mener, at mindre indgribende metoder som en anden prioritering af de fuldtidsansattes tid, er muligt.«

Ifølge Jacob Graff Nielsen er løsningen ikke til at komme uden om.

»I den bedste af alle verdener ville man have begge former for feedback. Det er bare et umuligt regnestykke at få til at gå op. Jeg kan godt forstå, at de er kede af det, men jeg ser ingen anden udvej,« siger han.

Siden 2007 har Det Juridiske Fakultet strategisk arbejdet på at opjustere andelen af VIP-ansatte. Ifølge Jacob Graff Nielsen er der derfor nu 25 procent flere faste VIP ansat. Det har dog ikke været tilstrækkeligt for at få uddannelsen ubetinget godkendt.

Fakultetet er nu i gang med at udvikle en strategi, som får virkning fra 2016, og som skal øge samkvemsratioen mellem forskerne og de studerende.

»For vejledningsopgaver skal det de kommende år sikres, at en større andel af vejledningsopgaver varetages af VIP. Til foråret 2016 er målsætningen, at 60 procent af såvel BA-projektvejledninger som specialevejledninger foretages af VIP. I 2017 skal dette løftes til 75 procent, lyder det fra Det Juridiske Fakultet.

uni-avis@adm.ku.dk

Seneste