Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Bevar kemi på Farma – bevar Farma

ÅBENT BREV TIL REKTORATET - »Vi må indtrængende opfordre til, at KU’s ledelse besinder sig, at man ikke gennemtvinger en flytning af en tredjedel af Farma, hvis konsekvens uvægerligt vil være fakultetets endeligt.«

»KU udmærker sig ved engagerede og selvstændige medarbejdere, ved fremsynet, lydhør og beslutsom ledelse og ved tillidsfuldt kollegialt samarbejde.

KU tiltrækker og fastholder de bedst kvalificerede på alle ansættelsesområder.

KU er en bæredygtig og attraktiv arbejdsplads med udfordrende opgaver, et godt arbejdsmiljø og civiliserede
omgangsformer«

Så smukt står der i indledningen til de personalepolitiske grundprincipper, men hvordan står det til med at få dem til at folde sig ud i virkeligheden? Lige over ovenstående hensigter står der, at ”personalepolitikken er kendetegnet ved respekt for KU’s mål og den enkelte medarbejders integritet”. Hvordan med fagenes og fakulteternes integritet?

Mange medarbejdere på KU har gennem de sidste år været igennem store omlægninger. Vi har været omstillingsparate, og vi vil fortsat gerne deltage positivt i rimelige organisatoriske justeringer. Aktuelt drøftes styrkelse af kemi på KU – det kan og må ske uden reelt at nedlægge Farma som selvstændigt fakultet.

En stor del af de ansatte på Danmarks Farmaceutiske Universitet var skeptiske, da vi begyndte at diskutere fusion med Københavns Universitet i 2006. Nogle af de spørgsmål, vi stillede os selv var:

• Ville vi blive opslugt og dermed miste vores særpræg?
• Ville vores lille men velfungerende institution kunne bære mødet med det større KU?
• Ville vores kommende studerende overhovedet kunne få øje på os i det store KU-katalog?

Mange af Farmas ansatte og studerende har ydet en stor, konstruktiv indsats for at få det fusionerede universitet til at fungere med de bedste fælles rammer. Det kan virke som om, dette arbejde har været forgæves, og at man med forslaget om at flytte kemi fra Farma undlader at se ind til kernen af, hvad Farmas uddannelser og forskning egentlig består af, og hvordan uddannelserne og forskningen er sammensat på tværs af vores institutter.

Det aktuelle forslag, der omhandler etablering af et sammenlagt kemisk institut på Science på bekostning af en tredjedel af Farma, vækker ærgrelse og bekymring. Vi frygter, at den skepsis, der var inden fusionen, nu viser sig at være berettiget.

Vi har en rigtig god arbejdsplads, vi har gode studerende, der gennemfører uddannelsen hurtigt, og vi udfører anerkendt og solid forskning. Det er dokumenteret, at undervisningsmiljøet og arbejdsmiljøet på Farma topper vurderingerne på det samlede universitet.

Markedsføringen af uddannelserne, og dermed rekrutteringen af nye studerende, har ikke hidtil optaget plads i diskussionen. Men nye studerende kommer ikke af sig selv, og efter fusionen er der investeret betydelige ressourcer for at tiltrække nye studerende til Farmas uddannelser.

Et scenarie, hvor farmaceutuddannelsen er delt mellem Science og Farma vil få alvorlige konsekvenser for markedsføringen af uddannelsen – med et vigende antal ansøgere som det uundgåelige resultat. Det vil i anden omgang føre til en dårligere økonomi på resterne af det Farma. Presset på Farma som fakultet vil stige.

Vi må indtrængende opfordre til, at KU’s ledelse besinder sig, at man ikke gennemtvinger en flytning af en tredjedel af Farma, hvis konsekvens uvægerligt vil være fakultetets endeligt.

Seneste