Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Uddannelse

Bio-institutleder: Det er galt, men ikke så galt

BIOLOGI - Ifølge institutleder Karsten Kristiansen er besparelserne alvorlige, og han har forståelse for de studerendes aktioner, men konsekvenserne bliver heldigvis ikke så vidtrækkende, som de studerende beskriver dem. Kun to valgfrie kurser må aflyses i år

Biologisk Institut har mistet 25 procent af sine studerende de sidste otte år, og en sådan åreladning kan ikke undgå at få konsekvenser for økonomien og dermed for forskningen og undervisningen.

Forringelserne bliver dog ikke så vidtrækkende, som de aktionerende studerende giver udtryk for. Faktisk må kun to valgfrie kurser aflyses i år, og de berørte studerende er blevet bedt om at vælge et andet. Ellers gennemføres al undervisning og vejledning som planlagt, oplyser institutleder Karsten Kristiansen.

Han tilføjer, at aflysningen af de to kurser ikke er direkte koblet til nedskæringerne, men at det sker, fordi et analysearbejde har vist, at de tiltrækker få studerende.

Oppustede tal

Det har været fremme i medierne, at instituttet har afskediget 40 procent af medarbejderne på to år, men Karsten Kristiansen påpeger, at det ikke står så grelt til.

Realiteten er, at der er skåret 23 ud af 114 årsværk fra 2008 til 2010.

»Det er indlysende, at instituttet har mistet rigtigt mange faste stillinger, men det er ikke så mange som 40-50 procent, der hele tiden omtales. Instituttet har nu 91 faste stillinger, og det er stadig mange, så det er ikke så katastrofalt, som nogen vil gøre det til. Jeg vil overhovedet ikke bortforklare, at 23 årsværk er rigtig meget, og for hver enkelt, der berøres af disse opslidende sparerunder, er det er hårdt slag, ligesom det skaber store problemer for sammenhold og motivation ved instituttet,« siger institutlederen.

Vinder tid

Han forklarer, at ledelsen ved den nuværende sparerunde har forsøgt at sikre, at så få som muligt indstilles til øjeblikkelig afskedigelse, så man kan vinde tid til at forbedre instituttets økonomi, og på den måde undgå nedlæggelse af relevante og gode kurser og formindske bredden i de uddannelser, man udbyder.

Resultatet er, at tre teknisk/administrativt (tap) ansatte er blevet indstillet til afsked, yderligere bliver to tap-stillinger nedlagt i forbindelse med fratrædelser, og en overføres til budgettet med eksterne bevillinger.

I gruppen af videnskabeligt ansatte (vip) er fem blevet indstillet til afsked; fire er sikret ansættelse i yderligere et til to år via aftaler om ekstern finansiering, og der er indgået aftale med to vip-medarbejdere om ansættelse i yderligere to år inden pensionering.

Forholdene omkring én vip er stadig til behandling i personalesektionen, og en tap-ansat og ti vip’er har været til en »orienterende samtale« om de dårlige prognoser for fortsat ansættelse efter 2012.

Roser studenteraktioner

Karsten Kristiansen bifalder at de studerende viser deres utilfredshed med nedskæringerne og deres bekymring for uddannelsernes fremtid og på den måde sætter fokus på den ændrede finansiering af universiteterne med færre frie basismidler og flere konkurrenceudsatte midler.

Administrationen er i gang med at sammenligne antallet af medarbejdere, der fremover kan finansieres via de midler instituttet får fra fakultetet (ud fra STÅ, overhead og den strategiske pulje) med udviklingen for det eksternt finansierede personale, der i stigende omfang vil blive finansieret via KUs interne programmer (Stjerneprogrammer og lignende) og eksterne bevillinger fra forskningsråd og Grundforskningsfonden.

»Jeg vil gerne kvittere for den åbne og konstruktive måde studenteraktionen er blevet varslet og gennemført på. Der er god grund til at forholde sig kritisk og skabe opmærksomhed om konsekvenserne af den måde midlerne til danske universiteter nu i højere og højere grad kanaliseres via såkaldte konkurrenceudsatte midler – både fra politisk hold og internt på KU. De sidste ugers mange debatindlæg har understreget et stort behov for at skabe bedre rammer for medarbejdernes dialog med ledelsen og et behov for, at institutledelsen tager mere tydeligt stilling til udviklingen,« siger institutlederen.

Fakulteter skal samarbejde

Karsten Kristiansen tilføjer, at instituttet i de kommende måneder gennemfører en allerede planlagt gennemgang af alle undervisningskurser.

Det skal føre til et mere fokuseret kursusudbud og nøje vurdere STÅ-indtjeningen på det enkelte kursus i forhold til den indsats, kurset kræver. Det arbejde blev påbegyndt kort efter Kartsen Kristiansen blev institutleder i efteråret 2008.

Han har også på vegne af Biologi taget initiativ til at koordinere kursusudbuddet med Det Biovidenskabelige Fakultet (Life), i første omgang med Institut for Plantebiologi og Bioteknologi, så man undgår at udbyde overlappende kurser i fremtiden.

clba@adm.ku.dk

Seneste