Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Videnskab

Biologer går sammen

Institut for Molekylær Biologi og Biologisk Institut fusioneres til ét institut den 1. januar 2008

16-02-2007 –

Tiden hvor molekylærbiologer og biologer havde hvert deres institut, er langsomt ved at rinde ud.
Ved årsskiftet bliver de to lagt sammen som en naturlig konsekvens af universitetets udviklingsplan der har som målsætning at samle beslægtede fagområder i større og mere internationalt orienterede enheder. Beslutningen om fusionen er truffet af Ralf Hemmingsen, rektor på Københavns Universitet, på baggrund af en indstilling fra Nils O. Andersen, dekan på Det Naturvidenskabelige Fakultet.
Argumentet lyder at den faglige opdeling i de to institutter ikke længere er tidssvarende, og at en fusion kan muliggøre en økonomisk robusthed som dels skal give basis for opbygning af nye forskningsgrupper, dels give en stærkere udgangsposition nationalt og internationalt i konkurrencen om forskningsmidlerne.

Ingen reel debat
Inden beslutningen har der været flere høringer. Dekan Nils O. Andersen har i de seneste måneder haft møder med Fakultetets Samarbejdsudvalg og Akademisk Råd, foruden møder med ledelsesfora, institutternes samarbejdsudvalg med repræsentanter fra både det videnskabelige og teknisk-administrative personale samt studerende. Afslutningsvis afholdt dekanen stormøde for alle ansatte fra de to institutter.
Leif Søndergaard, AC-fællestillidsmand og lektor på Institut for Molekylær Biologi mener at der har manglet reel dialog i fakultets samarbejdsudvalg. Til gengæld er det positivt at man har udskudt den konkrete fusion så man har 11 måneder til at gennemføre processen ordentlig. »Jeg synes det bliver et alt for stort institut. Vi bliver med omkring 280 årsværk det markant største institut på hele KU, måske det største i hele Danmark og næsten lige så stort som hele Det Farmaceutiske Fakultet. Jeg er bange for at der bliver for langt til ledelsen,« siger han. Indtil d. 31. december 2007 er nytiltrådte Lene Lange institutleder for Institut for Molekylær Biologi, mens Bo Vest Pedersen fortsætter som institutleder for Biologisk Institut. Lene Lange skal efterfølgende være institutleder for det samlede institut.

Seneste