Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Biologi fyrer igen

ØKONOMISK KRISE - De ansatte på Biologisk Institut kan se frem til den tredje fyringsrunde på lige så mange år, selv om der på papiret er overskud, studenteroptaget stiger og forskerne henter flere eksterne midler hjem. Lønudgifterne skal reduceres med 12 millioner kroner fra 2012 til 2015.

Hvad skal vi dog gøre mere for at få lov til at beholde vores arbejde? spørger de ansatte på Biologisk Institut opgivende efter et stormøde den 15. august, hvor de fik at vide, at lønudgifterne skal reduceres med 12 millioner kroner fra 2012 til 2015 til trods for, at der er overskud på budgettet.

Det betyder i realiteten nye fyringer på et institut, der måtte nedlægge 38 stillinger i 2009 og yderligere 28 i 2010, og beskeden skabte frustration blandt de fremmødte medarbejdere.

»Vi er tydeligvis på vej mod den tredje fyringsrunde, og jeg savner ærlig talt en klar udmelding fra ledelsen. Vi har efterhånden haft rigtig mange af de her møder, hvor vi diskuterede, hvor mange der skulle fyres. Jeg ved ikke, hvordan I andre har det, men jeg føler ikke det kan fortsætte, da folk mister arbejdsglæden,« sagde lektor Martin Willemoës på stormødet.

Overskud på bundlinjen

2010 endte med et overskud på seks millioner kroner. Prognosen for 2011 viser, at året slutter med et plus på 14,2 millioner kroner, og i 2012 forventer institutledelsen også positive tal. Denne gang et overskud på 3,8 millioner kroner.

Den økonomiske fremgang skyldes først og fremmest, at det er lykkedes forskerne at skaffe flere penge fra eksterne bevillingsgivere som forskningsråd og fonde, og at den negative udvikling med et stadig lavere studenteroptag er vendt.

Karsten Kristiansen, institutleder på Biologi, roste da også sine medarbejdere for »at have ydet en utrolig indsats,« men takken bliver ikke desto mindre en fyreseddel til en del af dem.

Udsigt til røde tal

Ifølge institutlederen slår effekten af de allerede gennemførte afskedigelser fuldt igennem i 2011, men problemet er, at tallene allerede vender i 2012 og 2013. Institutlederen har derfor besluttet, at det er nødvendigt at handle nu.

Prognoserne viser, at instituttet vil få et underskud på henholdsvis 4 millioner kroner i 2013; 9,9 millioner i 2014 og 13,1 millioner i 2015, hvis ledelsen ikke gør noget.

»Vi kæmper med store strukturelle problemer. Når mere end 90 procent af vores frie midler er bundet til løn, har ledelsen ingen mulighed for at gennemføre de nødvendige beslutninger og strategiske satsninger, der skal bringe os på fode igen,« sagde Karsten Kristiansen.

Smadrer folks privatøkonomi

Leif Søndergaard, AC-fællestillidsrepræsentant på KU og lektor på Biologi, mener, at ledelsen burde have mere is i maven og vente med at træffe beslutningen om at fyre folk til slutningen 2012, når det er klarere, hvordan den økonomiske situation udvikler sig.

»Der er tradition for at lave budgetter på Københavns Universitet, der er langt mere negative, end hvad regnskabet ender med, når året er slut. Jeg synes, at det er et problem, når ledelsen bevidst og systematisk fremlægger de mest negative fremtidsscenarier, og så bruger den meget usikre prognose til at smadre folks privatøkonomi,« sagde han ved stormødet.

Karsten Kristiansen fastholdt, at han tegner et realistisk billede af situationen på Biologi.

»Vi har talt knapper hele sommeren, og det her er den ubehagelige virkelighed, som vi må forholde os til. Det ville være uansvarligt af mig at skubbe problemet foran mig, og det er ikke min stil,« sagde han.

clba@adm.ku.dk

Seneste