Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Videnskab

Biologi fyrer og hyrer

ANSÆTTELSESVILKÅR - Tillidsrepræsentant kritiserer institutledelsen for at nedlægge et endnu ukendt antal stillinger på Biologisk Institut, samtidig med at en række personer i eksternt finansierede forskningscentre fastansættes på instituttet, når deres fondsbevilling udløber.

Biologisk Institut skal reducere lønudgifterne med 12 millioner kroner fra 2012 til 2015, hvilket sandsynligvis betyder, at medarbejdere må afskediges.

Samtidig vil instituttet fastansætte 13 nye forskere, der i dag er finansieret via eksterne bevillinger eller øremærkede interne midler.

Leif Søndergaard, AC-fællestillidsrepræsentant på KU og lektor på Biologi finder det dybt frustrerende, at der finder så mange nyansættelser sted samtidig med, at lønudgifterne på ordinær drift skal reduceres.

Klinger hult

Der skete også nyansættelser i perioden efter den første fyringsrunde på instituttet i 2009, og nu ser mønstret altså ud til at gentage sig.

Ud med de gamle og ind med nye i stedet.

»Det er en uacceptabel fyre/hyre-politik, som får det til at lyde hult, når KU’s centrale ledelse samtidig melder ud, at man ønsker en politik for bedre og mere attraktive karriereveje for det videnskabelige personale på universitetet,« siger han.

Nedarvet problem

Institutleder Karsten Kristiansen bekræfter, at 13 videnskabelige stillinger skal ‘indlejres’ på instituttet i perioden 2012 til 2015.

Det drejer sig om indlejring af stillinger, hvor der tidligere er indgået bindende aftaler dels med en række fonde, heriblandt Danmarks Grundforskningsfond, og dels om interne aftaler med Det Naturvidenskabelige Fakultet for at øge andelen af kvindelige forskere, de såkaldte Freja-stipendier.

»Forskerne er blevet lovet en fast stilling i forbindelse med indgåelsen af de forskellige aftaler om bevillinger, og det kan vi ikke løbe fra, da der er tale om juridisk bindende aftaler. Det er aftaler, som jeg har arvet fra min forgænger. I dag er vi netop under hensyntagen til økonomien og de faldende basisbevillinger langt mere restriktive med hensyn til aftaler om indlejring. Det er dog vigtigt at understrege, at det har været og stadig er utroligt vigtigt, at instituttets medarbejdere er i stand til at tiltrække sådanne store bevillinger. Dels sætter det instituttet på forskningens landkort, dels får instituttet tilført store overheadmidler, der er vigtige for instituttets samlede drift,« siger Karsten Kristiansen.

Leif Søndergaard peger på, at der var seks millioner kroner i overskud i 2010, og at prognosen for 2011 siger plus 14,2 millioner kroner. I 2012 hvor de første otte stillinger skal indlejres forventes overskuddet pludselig at falde til 3,8 millioner kroner, primært fordi instituttets lønudgifter vil stige fra 116,6 millioner kroner i 2011 til 123,8 millioner i 2012.

clba@adm.ku.dk

Seneste