Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Biologi på Nat eller Life

DEBAT - Det ser i artiklen ’Slut med intern konkurrence mellem våde fakulteter’ i Universitetsavisen 13 ud til at professor Karsten Kristiansen åbenbart kun læser uddannelsernes navne uden at sætte sig ind i, hvad de handler om.

Når han således udtaler, at »det ikke kun er på Naturvidenskab der undervises i biologi, men at Life fx har biologi-bioteknologi« og konkluderer at »der burde være én indgang til at læse biologi på KU.«

Der er kun en indgang til at læse biologi på KU, og den er på Nat. Det er dog korrekt læst af hr. Kristiansen at der står meget om biologi i beskrivelsen af vores uddannelse på Life: »Uddannelsen i biologi-bioteknologi er en forskningsbaseret uddannelse i anvendt biologi med fokus på tværdisciplinær forskning og undervisning«;

»Biologi-bioteknologi er en tidssvarende anvendelsesorienteret uddannelse i krydsfeltet mellem anvendt biologi, bioressourcer og bioteknologi«.

Det vil sige at uddannelsen er rettet mod forskning, inden for biologi og bioteknologi, og vi beskæftiger os »med både dyr, planter, mikroorganismer, biologisk kemi og molekylærbiologi.«

Biologiuddannelsen på Nat kan man bruge til »forskning, administration eller forvaltning, rådgivning samt undervisning og formidling.«

Den er altså meget mere rettet mod andre dele end forskning, og hvis Karsten Kristiansen ellers nærlæste teksten om de kurser vi har, så vil der da være et vist sammenfald, men forskningen vejer hos os tungere end fx formidlingen med en kraftigere specialisering inden for felterne fysik, kemi eller molekylærbiologi. Eller for nu at blive i din verden, Karsten Kristiansen, hvor alting bliver sat lidt på spidsen: Vi står ikke i vaders og fisker, vi står i laboratorier og forsker.

Det skal selvfølgelig ikke undre, at en sådan udmelding kommer fra institutlederen på et kriseramt institut, der måtte fyre 38 medarbejdere, og straks ser sig om efter steder, hvor det går bedre – for nogen må jo bære skylden.

Men jeg er umådelig sikker på, at de mennesker, der læser biologi-bioteknologi, ikke har valgt det som et alternativ til biologi, men snarere som et alternativ til de andre forskningsrettede uddannelser, hvor biologien bliver brugt, fx biomedicin, biokemi, eller bioteknologi på DTU eller andre steder.

Det bliver i samme artikel nævnt, at der er flere fra Nat, der tager til Life, end omvendt, og nu vil man til at tvinge folk rundt. Det er latterligt, for det har sine grunde.

For det første er det uoverskueligt hvilke fag, man kan få hvornår på Nat. Systemet SIS er smart, men kunne man ikke lave en light udgave for eksterne interesserede?

For det andet er det for besværligt at tilmelde sig, vi gider ikke alt det papirarbejde – læg jeres fag ind under systemet stads som vi i forvejen bruger på Life.

Hvis de ting bliver ændret, og Nat tilbyder relevante kurser, så skal der nok komme folk til. Men det bør ikke være et mål i sig selv, at få folk til at tage kurser på andre fakulteter. De studerende vil vælge kurser der bedst øger deres kvalifikationer inden for emner, de brænder for.

Seneste