Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Bland ikke sparerunde og bestyrelsesvalg sammen

UNIVALG15 - KU skal spare i de kommende år, og personalet kommer til at lide. Men det er KU's samarbejdsorganer, der skal drøfte besparelserne og afværgeforanstaltninger, hvis der skal fyres medarbejdere. Det er ikke bestyrelsens opgave, mener TAP-kandidat Joan Lykkeaa.

Som kandidat til TAP-bestyrelsesposten finder jeg det superærgerligt, at de konkrete besparelser for KU er på dagsordenen lige nu, da det giver signalforvirring i valgdebatten.

Ved valgmøderne er jeg blevet stillet spørgsmål om, hvad jeg har tænkt mig at gøre ved de administrative besparelser, og hvilke spørgsmål man som TAP-repræsentant vil stille i bestyrelsen i forbindelse med relevansen af disse besparelser.

Jeg forstår godt, at de administrative medarbejdere er nervøse for fremtiden, men man skal jo som TAP-bestyrelsesmedlem repræsentere alle TAP og derfor stille de frække spørgsmål på alles vegne, i og med at alle TAP jo principielt er i fare i denne sparerunde!

Afværgeforanstaltninger og besparelsesdrøftelser skal efter min mening ligger i samarbejdsstrengen, da det er her, at arbejdsbetingelser og vilkår hører hjemme. Det betyder selvfølgelig ikke, at bestyrelsen ikke skal forholde sig til besparelserne, eller at man som bestyrelsesmedlem skal forholde sig ukritisk til tingene.

Når beslutninger skal tages i bestyrelsen, er de jo gennemtygget af organisationen, og derfor er det primært i organisationen og samarbejdsstrengen at disse drøftelser og indstillinger skal foregå. I disse fora sidder der jo repræsentanter for de fleste faggrupper, som kan komme med kvalificerede bud til gavn for kollegerne.

Jeg er superked af, at vi risikerer at skulle sige farvel til nogle gode kolleger og vil gøre alt for at begrænse skaden, men jeg er også ked af sammenblandingen af besparelser og bestyrelsesvalg.

uni-avis@adm.ku.dk

Seneste