Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Videnskab

Bling: Universitetets prisopgaver for 2014

OPSLAG - Ti studerende blev hædret med sølv eller guld ved årsfesten i 2013, og emnerne for næste års prisopgaver er offentliggjort.

Fem guld- og fem sølvmedaljer blev overrakt ved årsfesten den 15. november. Lav noget larm for:

Guldmedaljer:
Mikkel Gabriel Christoffersen: Gudbilledlighed og Kristologi

Signe Danielsen: Fortællingen genfortalt. Forholdet mellem profetisk og historisk litteratur i Det Gamle Testamente

Louise Mejrup: Kierkegaard – en postmoderne tænker eller en kristen apologet? Under inddragelse af den nyeste receptionshistorie ønske en diskussion af Kierkegaards aktuelle status

Maja Brandt Andreasen: Gender, Sexuality and Shame – an affect theoretical analysis of shame discourse and satirical strategies of reappropriation

Freja From Østerstrøm: Atmospheric Investigations of New CFC Alternatives.

Sølvmedaljer:
Adrian Hove-Kreutzfeldt: Konge(r) og Profeter. Forholdet mellem profetisk og historisk litteratur i Det Gamle Testamente: Kongebøgerne, Esajas og Jeremias

Kristine Krarup: Gudbilledlighed og kristologi hos Luther og Kierkegaard

Christel Wulf Hejmdal: Om lydighed mod lovgiver. Forholdet mellem domstole og lovgiver fra Luther til i dag

Line Knoop-Henriksen: www.learntospell.dk – a sociolinguistic study of linguistic, social, and cultural norms and practices in superdiversity

Lars Lau Rakêt: Duality Based Optical Flow Algorithms.

Dette års emner

I samme moment udskrev universitetet 62 nye prisopgaver for 2014. Emnerne er ligeså mangfoldige som den institution, de afspejler og omfatter fx:

Undersøgelse af humorens funktioner belyst ved udvalgte eksempler fra retorisk praksis.

Etnologisk analyse af nye migrations- og/eller mobilitetsstrategier blandt EU-borgere fra de øst- og/eller sydeuropæiske lande.

Analyse og diskussion af, hvorledes Kinas engagement i Grønland repræsenteres i grønlandske og danske medier.

Offentlighedens adgang til dokumenter vedrørende politiske beslutningsprocesser.

Planter som en del af grundlaget for det biobaserede samfund.

Uventede fund i klinisk og forskningsmæssig undersøgelse af genomet.

Bibelbrug i lyset af det nationale spørgsmål i Danmark (inklusive Nordslesvig) i tiden op til og under Første Verdenskrig.

Se alle prisopgaverne for 2014.

Vil du skrive?

Prisopgaverne skal skrives i løbet af 2014 og afleveres senest den 15. januar 2015.

Ifølge KU’s regler om prisopgaver kan besvarelser indleveres af personer, som er under universitetsuddannelse eller som har afsluttet uddannelsen inden for de seneste tre år.

De bedste prisopgaver belønnes med guld- eller sølvmedaljer ved KU’s årsfest i november 2015.

Seneste