Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Videnskab

Bliv kandidat i Afrikastudier

Center for Afrikastudier, CAS, har netop fået Videnskabsministeriets godkendelse af at Afrikastudiet fra 1. september i år kan udbydes som en toårig kandidatuddannelse der afsluttes med titlen cand.mag. – på engelsk MA in African Studies.

Dermed går et længe næret ønske om en klarere placering af det eksisterende Afrikastudium i opfyldelse. Hidtil har Afrikastudiet virket som en supplerende uddannelse til igangværende overbygningsuddannelser og som en Masteruddannelse under åben uddannelse.

Nu bliver Afrikastudier et selvstændigt overbygningsstudium der dog fortsat vil udbyde tilvalgsfag og moduler som kan meritoverføres til andre kandidatuddannelser. Også den etårige Masteruddannelse vil fortsætte.

Studiet er opbygget som et områdestudium efter internationalt forbillede. Fagligt placerer studiet sig især inden for samfundsvidenskabelige og humanistiske discipliner.

Studiet har som sit væsentligste mål at udvikle de studerendes evne til at arbejde selvstændigt og på tværs af discipliner og faggrænser. Studiet består derfor af en række grundmoduler der introducerer en tværfaglig arbejdsmåde, og to tværgående tematiske seminarer om henholdsvis udvikling og forandring og religion, kultur og samfund i Afrika.

Læs mere på www.teol.ku.dk/cas.

Seneste