Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Videnskab

Bliver du mobbet på dit studium?

Samtlige 42.000 studerende bliver for første gang nogensinde spurgt om hvordan det er at læse på Københavns Universitet

Er du blevet mobbet af din underviser? Har du fået den nødvendige hjælp til at løse personlige eller faglige problemer? Er indeklimaet i orden? Kan du overhovedet se tavlen i undervisningslokalet? Og hvad synes du om farverne på væggene? Den 19. november dumper en e-mail ind med en række spørgsmål om undervisningsmiljøet på samtlige 42.000 studerendes mail på Københavns Universitet (KU) som de kan åbne via PUNKT KU. Det gør det ifølge arbejdsmiljøkonsulent Anette Tørning til den største undersøgelse af sin slags herhjemme. »Undersøgelsen koncentrerer sig om rammerne for undervisningen, men går ikke ind i indholdet. Formålet er at afdække om der er steder hvor undervisningsmiljøet er så dårligt at det kræver at der gøres noget ved problemerne,« siger Anette Tørning.

Foretrækker lovstramning

Pia Mejdahl Daugbjerg, formand for Studenterrådet, glæder sig over at der langt om længe kommer en gennemgribende undersøgelse af de studerendes forhold. Undervisningsmiljøloven har siden 2001 krævet at uddannelsesinstitutioner gennemfører undervisningsmiljøvurderinger (UMV) hvert tredje år, men arbejdsmiljøsektionens opgørelse viser at der kun enkelte steder er gennemført en UMV mens flere af institutterne og fakulteterne endnu ikke har lavet en undersøgelse. Pia Mejdahl Daugbjerg er skeptisk overfor om der er vilje på KU til at afsætte de nødvendige midler til at forbedre forholdene hvis det viser sig at de studerende er utilfredse. »Vi foretrækker at politikerne laver en reel lov med klare standarder for hvad vi som studerende kan udsættes for. Det er ikke godt nok at det afhænger af KU´s gode vilje og økonomiske formåen om der gøres noget eller ej,« siger hun. Et af de studerendes eksempler på at KU åbenbart ikke tager deres forhold alvorligt, er at der er indrettet læsepladser i kælderen på Center for Sundhed og Samfund. Arbejdsmiljøloven forbyder at lokalerne bruges til kontorer for de ansatte, men de er altså gode nok til de studerende. Troels Østergaard Sørensen, dekan på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, har tidligere afvist at nedlægge de omstridte læsepladser.

Mangel på respekt

Ole Juhl, leder af Dansk Center for Undervisningsmiljø, et uafhængigt statsligt organ der arbejder for at sikre et godt undervisningsmiljø, bekræfter at lovgivningen ikke beskytter de studerendes undervisningsmiljø i samme udstrækning som de ansattes arbejdsmiljø. Det forventes at uddannelsesinstitutionerne overholder landets lovgivning, det vil sige gennemfører de obligatoriske undervisningsmiljøundersøgelser og udarbejder handlingsplaner, men der er ingen sanktioner hvis de ikke gør det, som det er tilfældet med arbejdsmiljøloven. Ifølge Ole Juhl har Syddansk universitet allerede gennemført en stor UMV-undersøgelse og er i fuld gang med sin anden. Han mener at eksemplet med læsepladser i kælderen på CSS viser at det er ønskeligt at der udformes klare undervisningsmiljøstandarder i loven. »Det vidner ikke om respekt over for de studerende. De er jo også mennesker på linje med de ansatte, så universitetet burde anstændigvis bruge de samme standarder som i arbejdsmiljøloven, siger Ole Juhl.

Er viljen der?

Niels Valdemar Vinding der er studenterrepræsentant i UMV-arbejdsgruppen mener at den store udfordring bliver at engagere de studerende så man får så mange som muligt til at svare på spørgsmålene og tvinger ledelsen til at løse problemerne. »Det er helt forkasteligt at afdække et problem og ikke gøre noget ved det, så vi må sikre at der lyder et ramaskrig fra de studerende hvis det sker,« siger han. Ifølge arbejdsmiljøkonsulent Anette Tørning består den største del af arbejdet med undersøgelsen netop i at udarbejde handlingsplaner og følge op på dem ude på de enkelte fakulteter og institutter. Hvert enkelt fakultet er derfor i gang med at etablere sin egen UMV-organisation der skal arbejde med løse de konkrete problemer. Prorektor Lykke Friis har de seneste to år sat fokus på at forbedre studiemiljøet med rapporten ’Mærk suset’. Uddannelsesstrategisk Råd (KUUR) med prorektor som formand har også bevilget 6,5 millioner kroner i år til at oprette flere selvstudiepladser og installere trådløst internet. De studerende har indtil den 3. december til at svare på spørgeskemaet.

Seneste