Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Blokadestafetten ruller på KUA

PROTESTBØLGE - Studerende på Humaniora fortsætter med at lukke uddannelser i protest mod lave timetal og korte undervisningssemestre. Og videnskabsministeren svingede en tur forbi blokaderne.

»Det er typisk humanistisk, men vi har konstrueret et ord til lejligheden,« siger litteraturstuderende og blokadeaktivist Linea Maja Ernst. »Vi kalder det en blokadestafet.«

Og stafetten bliver sendt videre. Mandag den 14. marts var det Institut for Engelsk Germansk og Romansk, der blev lukket midlertidigt, tirsdag var det Dansk, og i dag er det de ansatte på Institut for Kunst- og Kulturvidenskab (IKK), der har måttet tilbringe arbejdsdagen ude i solen.

Minister talte til folket

Til gengæld fik både udsmidte ansatte og blokerende studerende uventet besøg fra magtens tinder, da videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen (K) tog på besøg ved den afspærrede bygning, der huser IKK, og tog en uformel debat med en flok glædeligt overraskede, men skeptiske, studerende.

Ministeren advarede de studerende imod at kræve politisk indblanding i en sag, der måske først og fremmest er universitetsledelsens ansvar. Hun gjorde opmærksom på, at der faktisk er blevet bevilget lidt flere penge fra de offentlige kasser til de humanistiske uddannelser og lovede at undersøge de økonomiske forhold nærmere.

»Når taxametrene er blevet løftet, hvor er de penge så blevet af? Det er jeg nødt til at finde ud af.« sagde ministeren. »Det er ikke meningen, at pengene skal gå til administration. De skal gå til uddannelse og forskning.«

»Fik vi et svar på, om fire timers undervisning om ugen er nok? Det synes jeg ikke, vi gjorde. Og vi skal arbejde for, at politikerne tager et ansvar i den sag,« sagde Magnus Pedersen, formand for Danske Studerendes Fællesråd, som også var til stede ved dagens blokade.

Blokade af centraladministrationen i næste uge

I den kommende uge ventes de studerende at iværksætte en blokade af Det Humanistiske Fakultets centrale administration. Det vil dog først blive afgjort endeligt på fredag, når der afholdes stormøde, hvor de studerende skal tage stilling til, om blokaderne skal fortsætte.

De studerende lukker deres fag midlertidigt i protest mod korte semestre og et skrabet timetal, et problem, der basalt set skyldes, at de humanistiske universitetsfag i snit koster 11.000 kroner mere om året per studerende, end de bliver bevilget.

Og selv om Folketinget, som videnskabsministeren også mindede om, over de kommende år har afsat 4-5.000 kroner mere i tilskud per studieår til de underfinansierede fag (beløbets reelle størrelse diskuteres for øjeblikket), er der stadig ikke nogen umiddelbar udsigt til, at enderne vil kunne mødes økonomisk på Humaniora.

Ingen slyngeludpegning

Selv om protesterne er alvorligt ment, og kritikken ser ud til at have grebet om sig på tværs af fagene, har de studerende ikke udset sig en specifik skurk, som skal lastes for problemerne.

»Det handler ikke om, at de og de er slyngler, men vi vil lave en manifestation, fordi vi har så lidt undervisning,« siger studerende Linea Maja Ernst. »Vi har mere ferie, end vi har undervisning.«

På Institut for Engelsk, Germansk og Romansk udtrykte ledelsen mandag sympati for de studerendes sag. Men dekan for Humaniora Kirsten Refsing har endnu ikke kommenteret aktionerne på fakultetet.

chz@adm.ku.dk

Seneste