Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Blokadesucces: møde med rektor

VIRKSOMT PRES - De studerende, som i går lukkede Biologi, Geografi og Geologi, har opnået at få rektor Ralf Hemmingsen i tale ved et møde i eftermiddag. Desuden varsler de demonstration klokken 12 ved Frue Plads

Biologi er ikke længere omfattet af de studerendes blokade.

I stedet har aktivisterne nu valgt at samle sig på Geocenter, Øster Voldgade. Herfra planlægger man at sætte en demonstration i gang klokken 11.30 med retning mod Frue Plads og Københavns Universitets hovedbygning.

Møde med rektor

Sent i aftes formulerede de studerende et brev til rektor Ralf Hemmingsen med krav om, at han påtager sig ansvaret for forringelserne på de naturvidenskabelige fag og tager en drøftelse med de utilfredse studerende om mulige løsninger på problemerne.

Rektoratet arbejdede på overtid i aftes og gav allerede sent i aftes et svar: rektor har nu indbudt de studerendes talsmænd, Emil Bach Madsen, geologistuderende, og Troels Petersen, Biologi, til en samtale i dag klokken 12.30.

Foruden de to talspersoner deltager også Studenterrådets formand Anne Bie Nielsen og næstformand Bjarke Rubow i mødet med rektor, oplyser aktivisterne.

Opretholdt pres fra studerende

De studerende lover umiddelbart efterfølgende at orientere pressen om rektors eventuelle forslag til en løsning på problemerne på de nedskæringsramte institutter.

De studerende oplyser også, at de fortsat har til hensigt at gennemføre deres demonstration her til formiddag.

Denne morgen holder Københavns Universitets bestyrelse også et planlagt møde, og Universitetsavisen håber at få nyt om rektors og bestyrelsens holdning til blokader og studenterdemonstrationer herfra. Studenterrådet, som støtter de igangværende demonstrationer og blokaden på Geocenter, er selv repræsenteret med to medlemmer i KU’s bestyrelse.

Rektor har kun talt om økonomien generelt

Hverken KU-bestyrelsen eller rektor har hidtil udtalt sig offentligt om de studerendes aktion.

Men rektor og universitetsdirektør Jørgen Honoré har på Universitetsavisens sider redegjort for KU’s økonomiske situation og forklaret problemerne på de naturvidenskabelige fag (og andre steder på KU) med faldende BNP og finanskrise.

Desuden har de hårdt ramte institutter også uddannet færre studerende end tidligere. Med den bestående såkaldte STÅ-finansieringsmodel har det haft direkte negativ effekt på økonomien.

LÆS: Rektor og universitetsdirektørens indlæg om økonomien på KU

chz@adm.ku.dk

Seneste