Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Uddannelse

Bøgerne gives fri

FREMTIDENS BIBLIOTEK – Alle materialer købt for universitetets midler skal fremover være tilgængelige for alle på KU.

Med 25 store og små biblioteker fordelt på fakulteter og institutter kan det være lidt af en jungle at finde den rette bog for de studerende og forskerne på Københavns Universitet (KU).

Og hvis det endelig lykkes, er det slet ikke sikkert, at man kan få lov til at låne bogen med hjem – især ikke fra en række institutbiblioteker – selv om man vel at mærke er forsker ved et andet institut eller læser på KU. Det betyder, at en studerende fra eksempelvis Statskundskab i princippet ikke er garanteret at kunne låne en bog på Institut for Engelsk, Germansk og Romansk..

Sådan er det i hvert fald i dag, men alle biblioteker under KU. også institutbibliotekerne, skal fremover låne ud til andre forskere og studerende studerende ved KU, har rektor og dekanerne besluttet. Det oplyser universitetsbibliotekar Michael Cotta-Schønberg, der er chef for KUBIS.

KUBIS er navnet på samarbejdsorganisationen som KU og Det Kongelige Bibliotek (KB)har oprettet til at stå for driften af bibliotekerne på KU.

En landvinding

Ifølge Michael Cotta-Schønberg er ændringen ikke kun af kosmetisk betydning.

Han understreger, at den hiditige restriktive udlånspolitik ved en række KU-biblioteker har haft gode historiske grunde, men den har udviklet sig til en hæmsko for at servicere KUs forskere, studerende og undervisere.

»Det er en landvinding, da det giver basis for at skabe et stort fælles trykt bibliotek på KU og ikke en række separate, heraf mange lukkede eller halvlukkede samlinger som i dag,« siger universitetsbibliotekaren, der ikke lægger skjul, at han som chef for KUBIS har arbejdet for at få ændringen igennem, og at ikke alle vil være glade.

Pengespild uden samarbejde

Michael Cotta-Schønberg mener, at det er strengt nødvendigt, at bibliotekerne på KU bliver bedre til at samarbejde om bogindkøb, og at de giver alle forskere og studerende adgang til de fælles samlinger.

Årsagen er, at universitetets økonomi er under pres, og at biblioteksområdet ikke kan gå fri af besparelserne. Samtidig bliver licenser til tidsskrifter online dyre, og alene prisstigningerne udgør i dag et meget stort problem for KUBIS.

»Det er et problem, at vi på KU køber bøgerne isoleret af hinanden, da der ofte indkøbes flere eksempler af en bog end der er brug for, mens andre titler slet ikke købes hjem,« siger Michael Cotta-Schønberg.

Begrænsninger i ordningen

Ifølge universitetsbibliotekaren vil referencesamlinger, semestersamlinger og andre særsamlinger heller i fremtiden kunne hjemlånes fra KU-bibliotekerne.

Michael Cotta-Schønberg vil i foråret tage en runde med de enkelte biblioteker og aftale, hvordan den nye ordning kan udformes mest fornuftigt ved de enkelte biblioteker.

»Men samlet vil der ske en markant åbning af universitetets litteratursamlinger,« slår han fast.

clba@adm.ku.dk

Seneste