Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Videnskab

Børn ingen hindring for drømmejobbet

Det kan ligefrem være en fordel at have fået børn under studierne når du efterfølgende skal søge dit første job

Studerende med galoperende hormonforstyrrelse og tilhørende lyst til at forplante sig kan roligt gå i gang uden at frygte at ende bagerst i køen når jagten på de gode jobs går ind efter studierne.
Jakob Lange, kontorchef i Studieadministrationen på Københavns Universitet, mener ligefrem at der er en konkurrencemæssig fordel forbundet med at have fået sine børn mens man studerede frem for at vente til kandidatgraden er hjemme. »Erfaringen viser at det er en rigtig god ide. Det kan spænde alvorligt ben for karrieren i forhold til forfremmelse, løn og spændende arbejdsopgaver hvis du får børn specielt de første fem år efter du er færdiguddannet,« siger Jakob Lange. Hvis man for eksempel får to børn inden for de første fem år, vil man måske være væk fra arbejdspladsen to af årene, og det kan ikke undgå at påvirke karrieren. Hvis man for eksempel får to børn indenfor de første fem år, vil man måske være væk fra arbejdspladsen to af årene, og det kan ikke undgå at påvirke karrieren. Hans råd er derfor at få børn i studietiden, hvis man vel at mærke har fundet den, man vil have dem med.

Barsel er problemet
Rasmus Conradsen, chefkonsulent i Akademikernes Centralorganisation (AC), bekræfter at det i hvert fald i forhold til kvinders lønudvikling er en fordel at få børn inden jobsøgningen. En undersøgelse han har lavet for AC, viste at kvinderne bliver diskrimineret lønmæssigt specielt deres første ti år på arbejdsmarkedet i forhold til deres mandlige kolleger. Den væsentligste årsag er at de får børn og holder længere barsel end mændene. Således stiger mandlige akademikeres løn i det private erhvervsliv i gennemsnit 16 procent mere end kvindernes i de første ti år på arbejdsmarkedet. »Du sætter din karriere på pause når du går på barsel mens mændene bare drøner derudad. Udsigten til at skulle have børn er bevidst eller ubevidst et parameter arbejdsgiverne skeler til, så kvinder der har fået børn under studierne, har helt klart en konkurrencefordel i forhold de kvinder der venter til de er færdige med deres uddannelse,« siger Rasmus Conradsen. Han understreger at det primært er i den private sektor at kvinderne ryger bagud i lønræset i de første år, hvilket skyldes, at man i det offentlige stadig opsparer anciennitet, mens man er på barsel, og derfor følger med op på næste løntrin. Sarah Gade Hansen, konsulent i Dansk Industri (DI), mener derimod ikke at det generelt kan anbefales de studerende at få børn under studierne. »Det er vigtigt, at de studerende går hurtigt i gang med deres uddannelse. Hvis de gør det, vil det for en del slet ikke være aktuelt at få børn, før de er kandidater. Men den enkelte studerende må selv finde det tidspunkt i deres liv, hvor det passer at få børn,« siger hun.

Bedre tid
Ph.d.-studerende Tomas Møller Christensen har fået tre børn på nu ni, seks og to et halvt år i løbet af sin studietid. Han holdt seks måneders barselsorlov med de første to børn da han kunne få ekstra SU-klip som medicinstuderende, men med det sidste barn blev det kun til 14 dages orlov fra ph.d.-studiet, og det har virkelig været et savn. Han kan varmt anbefale at kombinere eksaminer og forelæsninger med bleskift og gylp. »Jeg synes det var rigtig fedt fordi jeg kunne være mere sammen med børnene. Og så lærte jeg at bruge den resterende tid mere effektivt. Jeg kunne kun læse mens de var i institution, men så fik jeg virkelig også lavet noget. Du får måske i virkeligheden ikke så meget ud af de sidste timer sent på aftenen alligevel,« siger han. Valerie Lonsdale, pædagog i Studenterrådets Vuggestue, kan se en forskel på forældre der er studerende, og forældre der har et arbejde. »Det er helt sikkert blevet mere stresset at være studerende, men jeg kan se de er mere afslappede og har bedre tid,« siger hun. Pernille Skipper, næstformand i Studenterrådet, mener at de studerende efterhånden bliver tæppebombet med så mange råd og modsatrettede krav om hvad de skal gøre under studierne at folk bliver forvirrede. »Jeg ved at rigtig mange studerende planlægger om de skal have børn og hvornår det er bedst. Jeg synes det bedste råd er at de skal gøre hvad de selv har lyst til,« siger hun.

Seneste