Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Campus

Boliger og butikker skal skabe liv på campus

LIBERALISERING - Videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen mener, at den nye campuslov giver universiteterne fantastiske muligheder for at skabe et attraktivt campusmiljø og dermed tiltrække internationale forskere og studerende. Københavns Universitet forholder sig skeptisk og afventende

Mens videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen (K) er stærkt begejstret for den nye campuslov, hun har kæmpet for at få vedtaget, er man på Københavns Universitet (KU) skeptisk og afventer en vejledning fra ministeriet om, hvordan reglerne nærmere skal fortolkes, herunder hvad universiteterne præcist må og ikke må.

Videnskabsministeren forventer, at liberaliseringen af reglerne vil medføre mere end 700 ungdomsboliger vil blive bygget på universiteternes campusområder de næste fem år, heraf cirka 475 i København. Desuden regner hun med, at universiteterne vil blomstre med liv, når universiteterne i et vist omfang får mulighed for at udleje lokaler til serviceerhverv som eksempelvis caféer, kiosker, daginstitutioner og vaskerier.

»Campusloven vil give nogle fantastiske miljøer, der vil styrke både studierne og forskningen. Nu har vi fra politisk side lavet de optimale lovgivningsmæssige rammer, så det er nu op til universiteterne at realisere de projekter, som jeg ved de har liggende klar,« siger Charlotte Sahl-Madsen.

Bedre muligheder for udveksling

Hun mener, at det er en åbenlys mulighed at udleje de nye boliger på campusområderne til udenlandske studerende og gæsteforskere for på den måde at skabe et internationalt miljø.

Det vil ifølge Charlotte Sahl-Madsen også blive til glæde for de danske studerende.

»Danske studerende får ofte stillet en bolig til rådighed, når de er på udveksling, og nu får de danske universiteter mulighed for at gøre gengæld over for deres samarbejdspartnere. Campusloven vil dermed gøre det muligt for danske studerende at komme på udvekslingsophold på bedre universiteter, fordi vi nu kan tilbyde vores udenlandske samarbejdspartnere mere attraktive forhold,« siger ministeren.

Hun tilføjer, at de udenlandske studerende fra prestigefyldte universiteter også vil bidrage positivt til miljøet på danske campus.

Ikke den rette medicin

Det Internationale Kontor på KU har de seneste år har svært ved at skaffe tilstrækkeligt med indkvarteringsmuligheder for udvekslingsstuderende, men kontorchef John E. Andersen mener ikke, at den nye lov vil løse problemet.

»Campusloven betyder ikke, at vi kan bygge boliger en masse til forskere og studerende, og selv om den bestemt er et fremskridt, så er den ikke det redskab, vi har brug for til at skabe de campusaktiviteter, vi ønsker. KU skal ikke til at være byggeentreprenør og boligudlejer i stor stil og på den måde binde en stor del af vores midler, der skulle bruges til forskning og uddannelse i mursten i stedet,« siger John E. Andersen.

Ser frem til afklaring

Han glæder sig dog over, at der med den nye lov nu endelig er udsigt til at få klarhed om, hvad universiteterne må og ikke må. Universitets- og Bygningsstyrelsen (UBST) har nemlig lovet, at der kommer en vejledning i, hvordan bestemmelserne skal fortolkes, i midten af august.

»Det er et fremskridt i sig selv, at vi får en vejledning at læne os opad, da rigtig mange projekter er strandet i ministeriet, fordi det var uklart, hvad vi måtte og ikke måtte,« siger John E. Andersen.

Han peger på finansieringen af byggerierne og fastsættelsen af huslejen som områder, der fortsat er stor tvivl om. Det viser en sag fra sidste år, Hvor Københavns Kommunes Huslejenævn afgjorde, at Copenhagen Business School (CBS) havde opkrævet en for høj husleje af fire udvekslingsstuderende. CBS kunne dermed ikke få dækket de reelle udgifter, man havde ved at udleje værelserne.

»Det skal være rentabelt for KU, da vi ikke må bruge offentlige midler på at udleje billige boliger til studerende og forskere, så dilemmaet er stadig, om man kan skaffe attraktive boliger til en pris, som de studerende vil og kan betale,« siger John E. Andersen.

Indarbejdes i plan for ny vidensbydel

Hans Halvorsen, campusplanchef på KU, ser en række interessante muligheder i den nye lov for at skabe øget liv på campus.

KU´s aktiviteter skal ifølge Campusplanen, i fremtiden koncentreres i fire campusområder i hovedstaden: Nørre Campus, City Campus, Søndre Campus og Frederiksberg Campus.

Nørre Campus, der huser Det Farmaceutiske Fakultet samt størstedelen af Det Sundhedsvidenskabelige og Det Naturvidenskabelige Fakultet fortrinsvis på Panum Instituttet og i Universitetsparken, skal være en del af en ny
vidensbydel i det nordlige København.

Der er udskrevet en konkurrence om at lave det bedste idéoplæg til udvikling af Vidensbydel Nørre Campus og ifølge Hans Halvorsen forventes det, at forslagene forholder sig til, hvor der kan bygges boliger på campus, og hvordan KU bliver integreret i bydelen for eksempel med nye serviceerhverv.

Den endelige vinder af konkurrencen bliver udpeget den 16. september. Vinderen skal herefter frem til foråret 2011 sammen med brugerrepræsentanter udarbejde en egentlig udviklingsplan for Vidensbydelen.

clba@adm.ku.dk

Bliv opdateret med nyheder om Københavns Universitet i Universitetsavisens nyhedsbrev.

Seneste