Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Videnskab

Bortvisning annulleret

Københavns Universitet og Dansk Magisterforening har indgået et forlig som ophæver bortvisningen af lektor Børge Kristiansen

Lektor Børge Kristiansen får lov til at fortsætte på Afdeling for Tysk og Nederlandsk ved Københavns Universitet.
Kort før jul blev den internationalt meget anerkendte forsker ellers bortvist med øjeblikkelig virkning fra universitetet hvor han har været ansat i 35 år, men Børge Kristiansens fagforening, Dansk Magisterforening, har nu på hans vegne forhandlet et forlig på plads med Københavns Universitet som annullerer bortvisningen.

Børge Kristiansen har ingen kommentarer til forliget, men oplyser dog over for Universitetsavisen at et forlig for ham var det mest fordelagtige rent økonomisk, omstændighederne taget i betragtning.

Det indgåede forlig betyder at Børge Kristiansen får lov til at arbejde som forskningslektor fra sit domicil på Frederiksberg mod at den 62-årige lektor frivilligt går på pension 1. februar 2006. Desuden får Børge Kristiansen lov til at afslutte vejledningen af sine tre specialestuderende.

Børge Kristiansen kommer dog ikke længere til at undervise ligesom han heller ingen administrative forpligtelser har for fremtiden.

Den del af forliget skal ses i lyset af at Børge Kristiansen netop blev bortvist fordi han efter universitetets mening ikke passede »den studenterrelaterede del« af sit arbejde.

Mere specifikt lød universitetets begrundelse for bortvisningen at han ikke havde svaret på to e-mails fra studerende inden for den gældende frist, at han ikke havde givet afdelingen oplysninger om sine specialestuderende trods tre rykkere samt at han ikke havde indleveret eksamensspørgsmål til skriftlig eksamen til tiden. Det var desuden ifølge universitetet en skærpende omstændighed at han tidligere er blevet tildelt en advarsel. En advarsel som Børge Kristiansens advokat såvel som Dansk Magisterforening imidlertid afviste som uberettiget.

[b]Ingen kommentarer[/b)
Bortvisningen af Børge Kristiansen medførte en sand storm af protester fra både studerende og forskerkolleger fra både indland og udland. Op mod 90 studerende skrev under på et protestbrev til rektor Linda Nielsen ifølge Berlingske Tidende der også bragte et åbent brev underskrevet af 45 danske og udenlandske forskere som alle protesterede mod bortvisningen.
Ifølge Børge Kristiansen selv har han desuden modtaget et hav af støtteerklæringer i form af både breve, telefonopringninger og e-mails.

Parterne har som en del af forliget aftalt at lægge låg på sagen hvorfor ingen af dem ønsker at kommentere hverken bortvisningen eller forliget i detaljer.
Fællestillidsmand for magistrene på Det Humanistiske Fakultet ved Københavns Universitet, lektor Henrik Prebensen, oplyser over for Universitetsavisen at en sådan aftale er almindelig i sager som denne, men at den slags sager heldigvis er meget ualmindelige.

»Sådan et forlig er en slags fredsslutning hvor parterne opgiver at sætte deres opfattelse af hvad der er ret og rimeligt igennem,« forklarer Henrik Prebensen og tilføjer:

»Sagen er et vidnesbyrd om at universitetslærere ikke er ansat på andre vilkår end der gælder på det øvrige arbejdsmarked. Enhver lønmodtager kan afskediges. Er der uoverensstemmelser om hvorvidt de formelle regler og aftaler overholdes, kan en fagforening føre sagen til voldgift. Udfaldet af en voldgiftssag er altid behæftet med en vis usikkerhed.

Derfor er et forlig oftest at foretrække. For os tillidsfolk gælder det i det daglige om at bidrage til at vore kolleger ikke til egen skade overvurderer den grad af frihed i ansættelsesforholdet og i tilrettelæggelsen af arbejdet som traditionelt og i konsekvens af arbejdets natur gælder. Der er ikke tale om en ubegrænset frihed, og sådan som dansk arbejdsret fungerer, er arbejdsgiveren den stærke part i tilfælde af konflikt.«

[BT]FRED – Lektor Børge Kristiansen har fået sin bortvisning fra Afdeling for Tysk og Nederlandsk ophævet.

Seneste