Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Uddannelse

Brev til de studerende: Skynd jer eller I risikerer udsmidning

STUDIEKRAV - Københavns Universitets ledelse har sendt, hvad den selv kalder, en utraditionel opfordring til de studerende: Husk at tilmelde dig undervisning og prøver som normeret, så du undgår forsinkelser, der ellers bliver vanskelige at indhente, når studiefremdriftsreformen træder i kraft.

En utraditionel e-mail er dumpet ind i de studerendes indbakke.

Det er ledelsen på Københavns Universitet (KU), der opfordrer alle til at tilmelde sig undervisning og prøver som normeret, når kursustilmeldingen for forårssemesteret åbner den fredag den 15. november.

At det handler om mere og andet end god service, fremgår også af brevet:

»Formålet er at undgå forsinkelser, der vil blive svære at indhente igen under de nye regler.«

Nye krav

Med de nye regler hentydes til den såkaldte studiefremdriftsreform, som Folketinget vedtog før sommerferien.

»Reformen får store konsekvenser for universitetets økonomi og for alle studerende på Københavns Universitet. Ikke mindst for studerende, der er forsinkede eller har dumpet prøver,« skriver KU-ledelsen.

Det bliver allerede fra efteråret 2014 obligatorisk for alle studerende – nuværende som kommende – at være tilmeldt undervisning og prøver svarende til ‘nye’ 30 ECTS hvert nyt semester.

Det bliver heller ikke længere muligt at afmelde undervisning og prøver uden dispensation, og fra den 1. september 2014 risikerer alle studerende, der ikke opfylder studieaktivitetskravene, at blive udskrevet, uanset om de modtager SU eller ej.

Tidligt ude?

De endelige bekendtgørelser er ikke klar før ved årsskiftet, men ledelsen skriver, at det står klart, at Studiefremdriftsreformen kommer til at kræve store ændringer i universitetskulturen, som vi kender den.

Annie Søborg, konst. vicedirektør for uddannelse på KU, mener derfor heller ikke, at ledelsen er for tidligt ude.

»Vi sender mailen nu, fordi reformen får store konsekvenser for de studerende. Derfor skal de kunne orientere sig, og derfor er det vigtigt, at vi informerer dem om, hvor de studerende på de enkelte fakulteter kan søge informationer, og hvem de kan rette deres spørgsmål til,« siger hun.

Forsøger at informere

Universitetet forsøger også at informere de studerende så godt som muligt via sin Facebook-side, men der vil være spørgsmål, som de ikke kan få svar på, så længe de endelige bekendtgørelser ikke er på plads.

»Jeg kan godt forstå, hvis de studerende oplever det som utilfredsstillende. Normalt ville vi heller ikke melde noget ud, før det hele lå fast. Men i dette tilfælde har vi fundet det nødvendigt, at melde alt det ud, vi ved, også selv om der samtidig er ting, vi ikke har svar på. Det er vigtigt, at vi får informeret de studerende om de meget store ændringer, sådan at de bedst muligt kan tilrettelægge deres uddannelser,« siger vicedirektøren.

clba@adm.ku.dk

Seneste