Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Brosbøl afkræver Sander svar om KU-økonomi

PARAGRAF 20 - KU's pengeproblemer er nu en sag for Folketinget. Den socialdemokratiske forskningsordfører Kirsten Brosbøl beder videnskabsminister Helge Sander (V) om at forklare, hvorfor KU skal spare 130 stillinger

Brosbøls kortfattede spørgsmål falder i kølvandet på, at Københavns Universitet (KU) torsdag bebudede, at en trængt økonomi og udsigten til yderligere smalhals i den kommende tid, kan koste cirka 130 ansatte jobbet og, muligvis, medføre ansættelsesstop lokalt på fakulteterne og lignende ubehageligheder.

Kirsten Brosbøl (S) beder også ministeren svare på, om KU’s betrængte økonomi får ham til at revurdere sin holdning om, at en stadigt større del af forskernes bevillinger skal søges hos eksterne pengetanke.

I et tillægsspørgsmål beder Brosbøl også ministeren forklare, hvordan nedskæringerne harmonerer med Venstres ambitioner om at få banket et dansk universitet op i den europæiske elites top-10.

Forretningsordenen kræver svar

Muligheden for at afæske ministre svar på besværlige spørgsmål er et af folketingsmedlemmernes bedst kendte magtmidler. Ifølge Folketingets forretningsorden skal spørgsmål til ministre besvares inden for seks hverdage, hvis spørgeren beder om et skriftligt svar.

Ønsker et medlem en mundtlig besvarelse, er den adspurgte minister nødt til at troppe op under Folketingets spørgetid og svare efter (embedsværkets) bedste evne, med mindre spørgsmålet er umuligt at besvare. I så fald kan ministeren skriftligt begrunde, hvorfor spørgsmålet ikke er til at svare på, over for Folketingets formand, hvorefter det bortfalder.

Ministre plejer dog at benytte sig af muligheden til at svare for sig.

Spørgsmålenes ordlyd

»Hvordan vil ministeren forklare, at Københavns Universitet skal spare op mod 100 mio. kr. i 2010 og fyre 130 ansatte, og giver dette ministeren anledning til at revurdere sin holdning om, at basismidlerne skal udgøre en stadig mindre andel af de samlede forskningsbevillinger?«

»Hvordan harmonerer nedskæringerne på Københavns Universitet med Venstres drøm om et dansk universitet i europæisk top 10 i 2020, og hvilke konkrete initiativer vil regeringen tage for at nå denne målsætning?«

chz@adm.ku.dk

Seneste