Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Bumlede HK-karriereveje sendte Rikke til Odense

KARRIEREVEJE - Rikke Budden, der er kontoruddannet HK’er og statonom i offentlig forvaltning og administration, ville gerne gå karrierevejen på Københavns Universitet, men fik aldrig muligheden. Nu leder hun studieadministrationen på et erhvervsakademi i Odense.

»Jeg var rigtig glad for KU som arbejdsplads, men jeg så ingen muligheder for at gå karrierevejen på universitetet, så jeg måtte videre, hvis jeg ville være leder,« siger Rikke Kjærsgaard Budden i mobiltelefonen i toget fra Odense fra København.

Efter syv år som henholdsvis studienævnssekretær og studiesekretær på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på KU drog hun i februar i år til Fyn i jagten på en lederkarriere. Nu er hun chef for 14 ansatte i studieadministrationen på Erhvervsakademiet Lillebælt.

»Jeg havde længe ytret ønske om at gå ledelsesvejen, komme til at arbejde med HR eller at videreuddanne mig i offentlig administration eller ledelse, men beskeden lød, at det var der ikke penge til. Når stillinger inden for projekt- eller personaleledelse slås op, står der også de søger en AC’er, så det var meget vanskeligt, og jeg måtte slå til, da jeg fik muligheden et andet sted,« siger Rikke Kjærsgaard Budden.

Hun har ikke øjeblik fortrudt skiftet, selv om hun må leje en lille lejlighed i Odense, hvor hun bor fire af ugens dage og kun tager toget hjem til sin mand og to børn i København om torsdagen på forlænget weekend, så det kunne ikke lade sig gøre uden deres store opbakning.

Forfejlet syn på HK’ere

Peter Raben, næstformand for HK/Stat, bekræfter, at mange medlemmer oplever, at de bliver diskvalificeret som ledere, fordi de har en HK-baggrund.

»De fleste topledere er selv akademikere, og når de skal ansætte vælger de oftest nogen, der ligner dem selv. Billedet af HK’erne er kassedamen, eller den der passer chefens telefon, men der er helt forfejlet i dag. Mange har videreuddannet sig, og der er oprettet en uddannelse til bachelor i administration. HK’erne er klædt på til at kunne være mellemledere,« siger han.
Rikke Kjærsgaard Budden føler også, at hun kan bidrage med noget andet som chef end en AC’er.

Hun mener, at det er et ekstra plus, at hun som HK’er har større indsigt i arbejdsgangene og praktisk erfaring med studieadministration. Det er vigtigt, da hun har ansvaret for at optimere arbejdsprocesserne og skabe en fælles studieadministration.

Hun blev interesseret i ledelse, fordi hun på tidligere arbejdspladser havde oplevet, at de beslutninger, der blev truffet, ikke altid tog hensyn til de ansatte, og hun kunne se, at ledelse er en svær balancegang mellem hensynet til organisationen og den enkelte medarbejder.

»Jeg havde en ide om, at jeg kunne gøre det bedre, fordi menneskelig indsigt er vigtig for personaleledelse. Jeg interesserer mig for medarbejdernes trivsel, og det er jeg sikker på er med til at give de bedste resultater,« siger hun.

HK´ere kan gøre karriere

Lisbeth Møller, vicedirektør for HR & Organisation på KU, understreger, at hun ikke kender til omstændighederne omkring Rikke Kjærsgaard Buddens ansættelsesforløb, men hun afviser, at det skulle være umuligt for HK’ere at gøre karriere som leder på KU.

»Vi har HK’ere i lederstillinger, men det er rigtigt, at HK’erne som faggruppe er under pres, fordi de er i en vanskelig konkurrencesituation. Arbejdsopgaverne bliver mere komplekse, og det stiller krav til bredere kompetencer – det gælder både HK og AC,« siger hun.

Lisbeth Møller tilføjer, at Hovedsamarbejdsudvalget ved et seminar i marts måned blandt andet drøftede, hvordan man kan undgå opgaveglidning, det vil sige når opgaver uplanlagt glider fra et område – eller en personalegruppe – til et andet, uden at nogen er forberedt på det, og uden det er gennemtænkt. Ved seminaret drøftedes endvidere betydningen af gode rekrutteringsprocesser og målrettet kompetenceudvikling.

En vigtig pointe fra seminaret var, at universitetets kerneopgaver løses bedst i et opgavefællesskab mellem mange forskellige personalegrupper.

»Det er vigtigt, at vi til stadighed har fokus på, hvordan vi bedst muligt udnytter og udvikler den enkeltes faglighed. En måde at sætte flere kompetencer i spil på kan være at administrative stillinger opslås på både HK og AC-vilkår,« siger hun.
Et andet indsatsområde er et projekt med fokus på at øge medarbejdernes mobilitet internt på KU, som HR & Organisation planlægger at sætte i gang til efteråret.

clba@adm.ku.dk

Seneste