Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Videnskab

Burka-rapportens konklusioner

FAKTA

Hvor mange?

På baggrund af alle kilderne lyder forskernes overslag, at mindst 48 og højest 392 bærer niqab eller burka: Rapportens forfattere mener dog, at det mest sandsynlige er, at antallet ligger et sted i midten.

Hvem er bag sløret?

Det er langt overvejende yngre kvinder. Den største gruppe er etnisk danske konvertitter, som udgør omkring halvdelen. Dernæst følger somaliere, arabere, pakistanere og afghanere.

Hvorfor går de med niqab?

Alle kvinderne understreger at det er deres eget valg og deres egen beslutning at iklæde sig niqab. Ingen af dem bruger forklaringer som »det plejer man« etc. Tværtimod er det KU-forskernes opfattelse, at disse kvinder efter grundige overvejelser – og nogle gange på trods af omgivelsernes reaktioner – vælger at dække ansigtet.

Blandt de danske muslimer er der ikke noget i materialet til rapporten, som tyder på, at det er udtryk for tvang eller pres fra familie eller ægtefælle. Der er heller intet, der tyder på, at det er udtryk for en kontinuitet med traditioner i for eksempel migrationshjemland. Snarere tyder det på, at der er tale om en beslutning, der repræsenterer et brud eller skift i kvindernes liv og religiøse orientering.

Seneste