Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Campus

Byggelarm og glasvægge skaber store støjgener på KUA2

STUDIE- OG ARBEJDSFORHOLD – Ansatte og studerende flyttede i påsken ind i Det Humanistiske Fakultets nye bygninger. Men hverdagen på KUA2 har vist sig at være skæmmet af støj. Årsagen er det fortsatte byggearbejde samt bygningens indre glasvægge, der ikke isolerer for udefrakommende lyde. Det vanskeliggør fordybelsen i arbejde og studier, lyder kritikken.

Ditte Liv Bratfelt er kandidatstuderende på Dansk, men læser dette semester tilvalg på Film- og Medievidenskab. Hun er derfor en af de mange studerende, der har taget de nye undervisningslokaler på KUA2 i brug.

Bygningerne er dog endnu ikke helt færdige. Der er, som Det Humanistiske Fakultets ledelse tidligere på semestret meldte ud, stadig »ikke-væsentlige mangler«, der skal udbedres. Og det fortsatte byggearbejde skaber, ifølge Ditte Liv Bratfelt, et kritisabelt studiemiljø:

»Det påvirker undervisningen rigtig meget at der bliver boret og hamret. Det er svært at høre underviserne, og det forstyrrer koncentrationen.«

Universitetsdirektør på Københavns Universitet Jørgen Honoré slår fast, at det ikke er optimalt at de studerende oplever byggestøj.

»Men noget støj må de studerende dog acceptere og påregne her i begyndelsen,« siger han og understreger, at det ikke har været en mulighed at udskyde indflytningen. Det ville koste for mange ressourcer. Derfor må fakultetets undervisere og studerende indtil da disputere lærd til underlægningsrytmen af boremaskiner og stiksave.

Det er Bygningsstyrelsen, der som bygherre har det overordnede ansvar for færdiggørelsen af KUA2. Ifølge projektdirektør Jan Q. Rasmussen fra Bygningsstyrelsen kan det ikke helt undgås, at der vil være byggestøj:

»Vi er ikke glade for at der fortsat er byggestøj indendørs. Jeg beder mine ansvarlige på projektet om at tage mest muligt hensyn,« siger han.

Glasvægge dæmper ikke – studerende flygter fra læsesale

Cecilie Tang Møldrup er BA-studerende på Historie. Også hun er utilfreds med byggelarmen. Men hun fremhæver samtidig et andet aspekt, der risikerer at skabe et mere permanent støjproblem på KUA2 – nemlig det markante valg af glasvægge.

Cecilie Tang Møldrup ville eksempelvis gerne benytte Histories nye institutbibliotek, for hun brugte bogsamlingerne meget på ’Gamle KUA’. Men det nye bibliotek ligger lige ud til studentertorvet, og her er den eneste afskærmning en glasvæg, der ikke isolerer tilstrækkeligt for den larm der, naturligvis, kommer fra resten af bygningen. Biblioteket har indrettet læseplader op ad glasvæggen, men her er støjen fra studentertorvet høj.

Også håndværkernes byggestøj forstyrrer de studerende på institutbiblioteket. Cecilie har derfor taget konsekvensen af den store uro. I den seneste måned har hun ofte søgt mod mere stille læsepladser på Den Sorte Diamant. Cecilie er ked af at måtte vælge institutbiblioteket fra.

»Jeg ved godt, at det er drænende for studiemiljøet, når de studerende flygter til andre læsesteder. Men på den anden side, så er jeg nødt til at søge hen, hvor jeg kan få ro til at skrive min bacheloropgave.«

KU’s ledelse er ifølge universitetsdirektør Jørgen Honoré åben for at kigge på bygningens problemer hen ad vejen:

»Viser der sig at være noget galt på længere sigt, så må vi se på det og foretage forandringer,« siger han, men han mener dog, at KUA2 skal have lov til at stå lidt længere, inden man vurderer behovet for ændringer.

Utilfredse ansatte: Fortroligheden forsvinder

Byggestøjen er langt mindre på institutgangen på Medier, Erkendelse og Formidling (MEF). Men her giver små kontorer og glasvægge også udfordringer for de ansatte. Jennie Sejr Junghans er eksamenssekretær på MEF. Hun og hendes kollegaer havde enmandskontorer på Gamle KUA. Nu er de tre ansatte om at dele et lille fælleskontor. Her står skriveborde, reoler og ekstrastole til de studerende tæt for at få plads til det hele.

Jennie Sejr Junghans mener, at fælleskontoret er et stort tab for de studerende.

»Fortroligheden forsvinder. Vi kan ikke på samme måde trøste en studerende, der er ked af det. For nu sidder der to andre, som kan lytte med, eller som har besøg af en anden studerende.«

Glasvæggene på institutgangen giver også problemer i det daglige arbejde. Jennie Sejr Junghans bliver ofte forstyrret af lyde og snak fra korridoren. Det mindsker hendes produktivitet, og det går i sidste ende ud over de studerende, mener hun.

Før Jennie og hendes kollegaer fik deres nuværende kontor, måtte de deles om et endnu mindre kontor på KUA2. For lige akkurat at kunne være der, skulle skriveborde og computerskærme stå klinet op ad glasvæggen. Det var et problem.

Jennie Junghans sidder nemlig dagligt med de studerendes personfølsomme oplysninger på sin computer. Med skærmen op mod glasvæggen kunne cpr-numre nemt aflæses og falde i de forkerte hænder. På det nuværende kontor er der plads til at skærmene kan vendes væk fra glasvæggen. Men Jennie Sejr Junghans og hendes kollegaer håber alligevel, at der snart kommer en bedre afskærmning.

»De studerende stiller sig op lige foran kontoret og kigger ind. Når de ser, at der er nogen på kontoret, så tror de, at jeg kan svare på deres spørgsmål, selvom det måske er min kollega de skal have fat i. På den måde får jeg mange unødvendige forstyrrelser hver dag. Fakultet lovede ellers at der ville komme film på glasvægen for at afskærme bedre, men det er ikke sket endnu.«

Gør opmærksom på manglerne

Universitetsdirektør Jørgen Honoré beklager situationen.

»Det er ærgerligt at høre, at de ansatte er kede af deres nye arbejdsmiljø. Hvis der er konkrete problemer, der skal gøre noget ved, så bør de ansatte henvende sig til ledelsen på Det Humanistiske Fakultet.«

Jørgen Honoré kan ikke sige præcis hvornår filmen vil blive sat op.

Projektdirektør Jan Q. Rasmussen er ikke bekendt med lydproblemet i den konkrete sag. Han opfordrer derfor de ansatte til at rejse problemet for fakultetet, som kan videreformidle det til Campus Service.

»Så må Bygningsstyrelsen i samråd med Campus Service se på, hvad vi kan gøre ved problemet,« siger Jan Q. Rasmussen.

Uni-avis@adm.ku.dk

Seneste