Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Campushøring - kun for de udvalgte

Rektor Ralf Hemmingsen har besluttet at kun samarbejdsudvalg og akademiske råd skal høres om campusplanen

De ansatte på KU får ikke mulighed for at sige deres mening om campusplanen inden den formentligt bliver godkendt af bestyrelsen den 25. september. I hvert fald ikke direkte. Ledelsen med rektor Ralf Hemmingsen i spidsen har nemlig besluttet kun at høre Hovedsamarbejdsudvalget (HSU), fakulteternes akademiske råd og samarbejdsudvalg, mens de menige medarbejdere ikke umiddelbart får mulighed for at se den reviderede campusplan. Den kunne ellers løfte noget af sløret for hvem der skal skifte arbejdssted og hvor de eventuelt skal flyttes hen. »Det er ikke hemmelige papirer, så hvis andre vil kommentere dem, er de velkomne. Det er ikke sådan at planen bliver behandlet på lukkede møder. Men den bliver ikke offentliggjort(…). Men det er dog også klart at det ikke er et materiale der er til fuldstændig fri diskussion,« sagde rektor i det elektroniske ledelsesmagasin KUreren den 24. august. Han gjorde det ved samme lejlighed klart at han ikke har tænkt sig at kommentere campusplanen på nuværende tidspunkt.

Skaber myter
AC-tillidsrepræsentant Leif Søndergaard undrer sig over rektors noget kryptiske udmelding.
»Det er lidt svært at komme med input hvis man ikke ved hvad der står i planen. Mange ansatte er usikre på om de skal flyttes og i givet fald hvorhen og hvornår, så ledelsen kunne aflive en masse rygter ved at lægge planen ud så alle kunne se den,« siger han. Ifølge Poul Erik Krogshave, næstformand for HSU, var det første udkast der blev udleveret til medarbejderrepræsentanterne, hemmeligstemplet indtil sommerferien på grund af forhandlinger om nye lejekontrakter og lignende. Der står derimod ingen steder på det seneste udkast til den nye campusplan 2007 at den er fortrolig. Han mener at ledelsen ændrede politik over for medarbejderne omkring maj i år hvor HSU´s campusudvalg begyndte at få alle papirer tilsendt. »De troede vist at de kunne spise os af med en sludder for en sladder, men vi krævede at få indsigt i planerne så vi kan sikre at arbejdsmiljøforholdene bliver tilgodeset og ingen bliver trampet på. Nu er vi blevet ordentligt briefet og føler ikke længere at tingene holdes skjult for os,« siger han.

Urealistisk plan
HK-fællestillidsrepræsentant Ingrid Kryhlmand fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet har tænkt sig at give campusplanen til alle kolleger der måtte ønske at se den, men hun vil understrege at de skal læse den grundigt og med kritiske øjne. Stoffet er nemlig meget teknisk, og så mener hun at meget skal ændres inden den bliver præsenteret for bestyrelsen og offentligheden. Akademisk Råd på fakultetet har allerede diskuteret planen, og her havde man mange punkter man ønskede rettet eller fjernet. Ingrid Kryhlmand mener at en del af planerne, i hvert fald på SUND, er udtryk for ren ønsketænkning og mangel på realitetssans. Der står blandt andet at SUND skal bruge flere kvadratmeter end i dag på grund af donationen fra Novo Nordisk Fonden på 600 millioner kroner til et nyt proteincenter. Det nævnes som en mulighed at udvide Panum langs Blegdamsvej. Andre fakulteter skal altså bruge færre kvadratmeter, mens SUND skal udvide, og det mener hun ikke er realistisk at få igennem. »Jeg tror i virkeligheden det handler om at planen skal skrives om og renses for utopiske drømme så den bliver mere konkret og realistisk. Jeg er bekymret for at mine kolleger tror der er mulighed for at få flere kvadratmeter end der reelt er, hvis de læser planen nu,« siger Ingrid Kryhlmand.

Seneste