Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Cand.scient.pol. på fire timer

Ifølge beregninger fra DJØF er det ikke de studerende på KUA, der forsømmes mest. Derimod er det de samfundsvidenskabelige uddannelser ved Københavns Universitet, der modtager det laveste taxametertilskud.

Det kan da godt være, at der sidder en eller anden ude på Amager, der kun har fire timer om ugen.«

Således lød et af videnskabsminister Helge Sanders svar ved et debatarrangement den 7. oktober på Center for Sundhed og Samfund på Københavns Universitet arrangeret af Frit Forum København og Danmarks Liberale Studerende.

Spørgsmålet, der udløste ovenstående svar, gik på, hvorvidt regeringen kan tale om et uddannelsessystem i verdensklasse, når mange overbygningsstuderende på både samfunds-faglige og humanistiske universitetsuddannelser kun har fire timers undervisning om ugen.

Ministerens svar antyder både hvad ministeren mener om folk, der læser på Amager (humaniorastuderende), og at ministeren ikke er klar over hvilken virkelighed, der gør sig gældende på mange universitetsuddannelser.

Ifølge beregninger fra DJØF er det nemlig ikke den fortabte sjæl ude på Amager, der forsømmes mest. Derimod er det de samfundsvidenskabelige uddannelser ved Københavns Universitet, der modtager det laveste taxametertilskud.

På kandidatuddannelsen i statskundskab ved Københavns Universitet har de studerende eksempelvis kun fire timers undervisning om ugen, hvis de skal følge uddannelsen på normeret tid.

Det er et problem af flere årsager. For det første svækkes den faglige profil på mange ikke-naturvidenskabelige uddannelser på grund af de få undervisningstimer.

På længere sigt vil konsekvensen være, at disse uddannelser får et dårligt ry, samt at de færdiguddannede bliver mindre attraktive for potentielle arbejdsgivere.

Desuden får de studerende en mere perifer tilknytning til deres studium, og den lave mængde undervisning og underviserkontakt betyder, at ansvaret for egen læring i helt ekstrem grad overlades til den enkelte studerende.

Ønsker regeringen virkelig det forjættede uddannelsessystem i verdensklasse, bør de økonomiske tilskud til universiteterne øges, så de får råd til at give de studerende væsentligt mere end fire timers undervisning om ugen.

Seneste