Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Uddannelse

CV afgør jobmulighederne

STUDIEJOB - Karakterer, praktik- og udlandsophold har ingen selvstændig betydning for dimittenders ledighedsrisiko, viser undersøgelse fra Akademikernes Centralorganisation. Det afgørende er derimod, om de studerende har haft studierelevant arbejde, og her ligger KU i toppen

Akademikernes Centralorganisation har undersøgt hvilke faktorer, der er afgørende for danske studerendes jobmuligheder ved at indsamle spørgeskemaer blandt 3051 dimittender fra 12 studieretninger i Danmark.

Rapporten konkluderer, at det ikke har nogen selvstændig betydning for ledighedsrisikoen at have høje karakterer, at have været i praktik eller at have været på studieophold i udlandet. Det afgørende er derimod, hvorvidt de studerende har haft fagligt relevante jobs i deres studietid.

Blandt den gruppe i undersøgelsen, som havde fået job, havde 63 procent haft et relevant arbejde i studietiden, og antallet var stabilt uanset dimittendernes karakterer.

CV er vigtigere end at færdiggøre på normeret tid

Karakterne har tilgengæld stor betydning for gruppen uden studierelevant arbejde, viser rapporten. 65 % af dimittenderne med de laveste karakterer er ledige, mens det til sammenligning kun er 40 % af dem med høje karakter.

Rapporten viser desuden, at det ikke har nogen betydning for ledighedsrisikoen, om den studerende har været 5, 6 eller 7 år om sit studium, og konklusion er derfor, at det er vigtigere at sørge for at opbygge sit CV med fagligt relevant arbejde end at færdiggøre studiet på normeret tid.

Ifølge rapporten har 74 % af de studerende på Københavns Universitet et fagligt relevant studiejob, kun overgået af CBS og Danmarks Biblioteksskole København med henholdsvis 81 og 82 %. Til sammenligning har kun 48 % af de studerende på Aalborg Universitet et fagligt relevant studiejob, 61 % på Syddansk Universitet og 63 % på Århus Universitet.

Se rapporten her

Seneste