Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Dårlige eksamensforhold giver studerende stress

Univalg 2022 — Eksamen klokken 21? Eksamen i weekenden? Eksamen med udstyr, der ikke virker? Det kan vi gøre bedre, KU!

Det er blevet tid. Du har knoklet, skrevet og læst i flere uger. Det har kostet blod, sved og tårer, men nu er det nået til kulminationen: Du skal til eksamen. Du har forberedt dig på hele pensum, men hvad du ikke var forberedt på var, at eksamenshuset og eksamensformen var ligeglad med dig.

I den sidste studiemiljøundersøgelse så vi, at 66 procent af de studerende har oplevet stærke stresslignende symptomer i forbindelse med eksamen. Dette skyldes blandt andet dårlige eksamensforhold og mangelfuld information. Københavns Universitet har skabt en illusion om, at det er let at vide, hvordan ens eksamen kommer til at være. I virkeligheden har de kursusansvarlige næsten fuldstændig frihed til, hvordan de vil køre en eksamen – på bekostning af de studerende.

En skriftlig stedprøve har fire forskellige kategorier den kan være under, og to eksamener i samme kategori kan stadig være vidt forskellige. Er du forvirret? Det bliver værre …

ITX-systemet skader de studerende

KU har et ITX-system; et digitalt one size fits all-eksamenssystem, hvor man kan begrænse de studerendes adgang til programmer og hjælpemidler. En officiel indikation på universitetets manglende tillid til de studerende. Det så vi på SCIENCE til en forsikringsmatematik-eksamen, hvor den digitale pen ikke virkede. Vi oplevede også en geografieksamen, hvor de studerende ikke havde adgang til den software, selve eksamen var baseret på.

Værst af alt: To eksamener måtte aflyses, fordi ITX-systemet gik ned, uden klar udsigt til, hvornår de studerende så kunne komme til eksamen. Den stress, der fulgte, kunne let løses ved at lade de studerende tage eksamen på deres egen PC. Men frygten for eksamenssnyd blev åbenbart vægtet højere end de studerendes trivsel.

Eksamensformer der giver mening

Eksamen skal reflektere undervisningsstrukturen i kurset.

Så hvad skal man mene om et helt kursus fyldt med skriftlige eller matematiske opgaver, som så skulle afsluttes med en mundtlig eksamen? Eller et kursus med masser af fremlæggelse og mundtlighed, som bliver afsluttet med en fire timers skriftlig eksamen?

Det giver heller ikke mening at skulle dukke op til en skriftlig stedprøve med suboptimale forhold, hvis prøven lige så godt kan afholdes som en skriftlig hjemmeprøve, som pandemien viste os, at vi godt kunne facilitere. Igen kommer frygten for eksamenssnyd i spil. Hvis man er så bange for eksamenssnyd, burde KU investere i bedre plagiatkontrol, det skal ikke ligge i eksamensformen.

Hjemmeeksaminer ville også løse det store problem med pladsmangel, der opleves på eksamenshuset. Et problem, der resulterer i at studerende kan være til eksamen klokken 21 om aftenen eller på en lørdag! Hvem er det lige, der har besluttet, at weekendeksaminer er en god idé?

Dårlige eksaminer ødelægger trivslen, og det skal der slås ned på. KU skal stå for overskuelige eksamensstrukturer og mere gennemsigtig information om forholdene for eksamen. Eksaminer skal reflektere strukturen i kurset, og valget af stedprøver kontra hjemmeeksaminer skal være begrundet – og ikke af frygt for eksamenssnyd. Hvis KU er så bange for eksamenssnyd, skal der investeres i bedre plagiatkontrol, så bevisbyrden ligger hos på universitetet, ikke de studerende.

Seneste