Annonce
Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Campus

Danekræ: Prisen på meteorit matcher 24 karat guld

Geologisk Museum - Se meteoritstumper til en værdi af to millioner kroner udstillet i vinterferien.

Husker I? For et år siden blev Danmark ramt af historiens største meteoritfald. Lørdag aften den 6. februar 2016 crashede en meteorit nær Ejby, og i ugerne der fulgte, myldrede glade amatører ud i landskabet for at finde stumper af den.

Danekræ

Danske naturhistoriske genstande af enestående videnskabelig eller udstillingsmæssig værdi. Alle nyfundne meteoritter er danekræ og skal afleveres til Statens Naturhistoriske Museum, som varetager ordningen. Til gengæld er finderen sikret en godtgørelse, der svarer til stykkernes reelle markedsværdi. Lovgivningen gælder også for forsteninger og krystaller fundet i Danmark siden 1989.

15 privatpersoner har indleveret en ægte bid af himmellegemet – og det kan man blive smårig af, viser det sig: Finderne får nu deres bid af dusørkagen, der matcher størrelsen af deres fund – i gram. I alt er 8.937,78 gram indleveret, oplyser Statens Naturhistoriske Museum, SNM, der hører under Københavns Universitet.

Dusøren er på lidt over to millioner kroner, som kommer fra SNM’s såkaldte danekræ-ordning.

Et gram meteor udløser altså rundt regnet 224 kroner. Til sammenligning står et gram 24 karat guld i 247, 11 kroner (dagspris per 10. februar 2017).

Man skulle bo i omegnen af Ejby. Eller i city, hvor alle stykkerne fra Ejby-meteoritten nu udstilles på Geologisk Museum i anledning af dusørudbetalingen.

I udlandet vil en meteorit som Ejby typisk ende på det kommercielle marked og forsvinde ind i en privat samling
Bent Lindow fra Statens Naturhistoriske Museum og medlem af Danekræ-udvalget

Udstillingen åbner for publikum i vinterferien i uge 7 og 8.

I dag, et år senere, har forskere fastslået, at meteoritten består af almindelig kondrit

Ejby Meteoritten udstilles på Geologisk Museum

»Danekræ-ordningen sikrer, at meteoritter som Ejby eller Maribo bliver bevaret som en del af vores fælles, nationale naturarv. Det er enestående. Der findes ikke nogen tilsvarende ordning i andre lande, til gengæld er der i udlandet en del opmærksomhed omkring vores danekræ-ordning, fordi den fungerer så godt på ‘halvfrivillig’ basis,« siger Bent Lindow fra Statens Naturhistoriske Museum og medlem af Danekræ-udvalget.

Det er en fin ting, og en unik dansk ting, at offentligheden får glæde af asteroidesmulerne, siger han, for andre steder på kloden cirkulerer herlighederne i lukkede private samlinger:

»I udlandet vil en meteorit som Ejby typisk ende på det kommercielle marked og forsvinde ind i en privat samling. Det er et stort tab for omverdenen, hvor hverken offentligheden kan nyde den på museum eller forskerne kan undersøge den og lære nyt om naturens verden.«

Annonce

Seneste