Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Danmark bruger flest offentlige midler i OECD til forskning

FORSKNINGSBAROMETER 2016 – Danmark er nummer et i OECD, når det gælder om at investere offentlige midler i forskning. Til gengæld halter den private sektor bagefter, så landet samlet set kun ender på en syvendeplads. Det fremgår af en rapport fra Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Danmarks offentlige investeringer i forskning ligger helt i top, når man måler på investeringerne i procent af landets BNP (bruttonationalprodukt) hos OECD’s i alt 34 lande.

Forskningsproduktionen er også i top. På dette felt ligger Danmark nummer to målt på antallet af videnskabelige publikationer per indbygger, kun overgået af Schweiz, og som nummer tre målt på antallet af citationer fra videnskabelige publikationer.

Det står i “Forskning og Innovation: Analyse og Evaluering 4/2016”, en rapport udarbejdet af Styrelsen for Forskning og Innovation, under Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Vi er gode til at få forskningsmidler fra EU

Når det gælder Danmarks forhold til EU’s støtteprogram for forskning og innovation (Horizon 2020), viser rapporten, at her klarer vi os også godt.

Målt på bevillinger per indbygger ligger vi fjerdehøjest og på linje med nummer to og tre (Luxemburg og Holland – mens Island er nummer et).

Målt i dansk forsknings gennemslagskraft – der ofte måles i andelen af landets videnskabelige artikelproduktioner i forhold til de 10 pct. mest citerede inden for deres felt – ligger Danmark ligeledes i top sammen med de andre mindre lande i OECD som Holland, Belgien, Finland og Sverige.

De bedste til offentlig-privat forskning

Mens Danmark investerer mest i offentlig forskning i OECD, nemlig 1,05 procent af landets BNP i 2016, ligger den private sektors investeringer på en ellevteplads. Samlet set ligger vi derfor kun på en syvendeplads.

Målt i kroner brugte erhvervslivet 33,2 mia. i 2016, mens den offentlige sektor brugte 17,9 mia. I alt blev der investeret 57 mia. kroner i dansk forskning, når udlandets investeringer og private nonprofit organisationer regnes med.

Desuden er dansk forskning i høj grad præget af offentlig-privat fælles publicering. Danmark ligger således nummer et i OECD målt på andelen af publikationer, som er publiceret fælles mellem højere læreanstalter og erhvervslivet.

NOTE: Den danske stats opgørelse af forskningsbevillingen er omdiskuteret. Både Mandag Morgen og Uniavisen har fremlagt beregninger, der viser, at forskellige dele af bevillingen ikke reelt går til forskning og udvikling (M.M. har anfægtet, at hele bevillingen er offentlig, og Uniavisen har rettet fokus på de penge, der bliver kanaliseret retur fra forskningsbevillingen til statskassen via statens system for at udleje bygninger til universiteterne), se fx artiklen Staten lever ikke op til EU-mål for forskning.

anfj@adm.ku.dk

Seneste