Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Uddannelse

Danmarks første studenterambassadør stopper

JOBSKIFTE - Tina Kaare meddeler, at hun fratræder stillingen 31. januar 2017, men har ikke yderligere kommentarer. Universitetet oplyser, at ordningen fortsætter, når afløseren er fundet.

»Kære alle. Jeg har 30. september opsagt min stilling som studenterambassadør med fratrædelse 31. januar 2017. Funktionen vil køre videre helt som hidtil frem til der.«

Sådan skriver Tina Kaare, studenterambassadør ved Københavns Universitet (KU) kortfattet på Facebook.

Hun ønsker ikke på nuværende tidspunkt at udtale sig yderligere om sin fratrædelse, da hun ikke vil skabe usikkerhed hos de studerende, der er ved at få behandlet deres sag.

Uenighed om stillingen

Uniavisen erfarer dog, at der ligger uenighed om indholdet af stillingen bag Tina Kaares stop.

Spørgsmålet er, om studenterambassadøren kun skal vejlede de studerende, som henvender sig om deres rettigheder, pligter og klagemuligheder, eller om hun skal spille en mere aktiv rolle.

Ifølge mandatet kan studenterambassadøren tilbyde upartisk juridisk vejledning, men kan ikke træffe afgørelse i sager, fungere som en studerendes advokat, være part i en sag eller tage stilling til faglige spørgsmål eller ressourcespørgsmål, herunder om en karakter er korrekt.

Diskussion om mandat

Alligevel har der været diskussion om, hvad ambassadøren må og ikke må, fremgår det af årsberetningen for 2015.

Blandt andet om hun måtte deltage i møder med universitetet som en studerendes bisidder, og om hvornår i et sagsforløb hun kan henvende sig til administrationen.

»Det er vigtigt med en studenterambassadør med muskler, plads og ret til reelt at kunne rådgive og støtte de studerende, som kommer i klemme, fordi du som studerende ofte står meget alene og farer vild i systemet« – Alexander Thorvaldsen, studentervalgt medlem af KUs bestyrelse

Kompromisset blev, at studenterambassadøren kun undtagelsesvis må deltage i møder, samt at ambassadøren kun »henvender sig til universitetet med henblik på at søge løsninger på de studerendes udfordringer, hvor der er behov for det,« fremgår det af årsberetningen.

Tina Kaare kom også fra 2013 med sine egne anbefalinger til KUs administration på baggrund i af henvendelserne fra de studerende.

I 2015 lød det blandt andet, at KU skulle have fokus på studerende med funktionsnedsættelses rettigheder, fokus på bedre begrundelser i eksamensklagesager og fokus på forbedring af tilgængeligheden af information på KUnet.

Evaluering på vej

Ifølge Alexander Thorvaldsen, studentervalgt medlem af KUs bestyrelse, som studenterambassadøren hører under, skal funktionen ifølge planen evalueres de kommende par måneder.

Han mener selv, at ordningen har været en kæmpe succes målt på antal henvendelser og den rådgivning, der er ydet, hvilket han forventer, at evalueringen vil bekræfte.

Han mener, at ordningen for alt i verden ikke må udvandes til kun at handle om at informere de studerende om deres klagemuligheder.

»Det er vigtigt med en studenterambassadør med muskler, plads og ret til reelt at kunne rådgive og støtte de studerende, som kommer i klemme, fordi du som studerende ofte står meget alene og farer vild i systemet,« siger Alexander Thorvaldsen.

Modstand i bestyrelsen

Da KUs bestyrelse behandlede forslaget om at oprette en stilling som de studerendes ambassadør i 2011, var flere af de daværende medlemmer imod at afsætte 2,2 millioner kroner til formålet.

De frygtede, »at man var i færd med at opbygge et unødvendigt stort bureaukrati, som vil lede med lys og lygte efter sager at tage op for at legitimere sin egen fortsatte eksistens.«

»Hvis man først har et sekretariat, må man også finde på sager, men vi bestilte ikke en jurist til at sidde og vente på sit kontor, da vi i bestyrelsen sagde ja til at indføre et studenterombud. Et kompromis kunne være at få en advokat til at varetage opgaven ved siden af sit daglige virke,« sagde nu forhenværende bestyrelsesmedlem Boel Flodgreen.

Ombudsmand blev en ambassadør

Tina Kaare blev alligevel ansat Danmarks første studenterambassadør i januar 2013.
Siden er antallet af henvendelser steget støt. I 2013 henvendte 132 studerende for at få hjælp, i 2014 steg antallet til 226 og i 2015 til 285.

Det skulle have heddet en studenterombudsmand, men titlen viste sig at være forbeholdt Folketingets ombudsmand og Forbrugerombudsmanden.

Det var sagen om hjerneforskeren Milena Penkowa, der svindlede med sin forskning, der banede vejen for, at KU som det første universitet i Danmark fik en studenterambassadør.

Penkowa forfalskede sin studentermedhjælps bankoplysninger for at få det til at se ud, som om det var ham og ikke hende selv der havde snydt Dansk Selskab for Neurovidenskab for cirka 30.000 kroner, men da den studerende henvendte sig til KU, var der ingen hjælp at hente. Først et år senere blev Penkowa suspenderet fra sin stilling.

Stillingen genbesættes

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra ledelsen på KU, men vicedirektør Steen Ulrich skriver i en kommentar på studenterambassadørens Facebookside:

»Stillingen slås op engang i det nye år. Præcis hvornår skal først besluttes af KU’s bestyrelse, som funktionen hører under. Der vil blive informeret her på siden og internt på KU om opslagsproces og om, hvordan funktionen dækkes fra 1. februar og til en ny kan starte.«

clba@adm.ku.dk

Seneste